Normál kép: sz177.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: sz177_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Városháza

Ismertető szöveg: Belváros - Kossuth tér

Az oly gyakori fotótéma: az Ógimnázium a városházával 1900 után.Ógimnázium

A régi földszintes iskola lebontása után, annak helyére építtette 1820-ban a református egyház Schreck Ferenc tervei szerint az egyemeletes épületet gimnázium céljára. Ez képezi a jelenlegi együttes keleti részét. Az épület a kor uralkodó stílusának, a klasszicizmusnak megfelelően egyszerű, tiszta, világos, szinte teljesen díszítésmentes. Az ablakok fölötti köríves, kagylódíszbetétes ornamentika a 19. századvégi átépítés után került a keleti homlokzatra. Építése után a köznyelvben sokáig "nagyiskola"-ként emlegették. Az épületet 1882-ben nyugat felé bővítették, ezáltal alaprajzában L alakúvá vált. Az 1882-es bővítés tervezője: Bacho Viktor és Kerék Gyula. Kivitelezője: Marcsó István kőműves és Gaál János ácsmester. Egészen 1896-ig, a gimnázium jelenlegi épületének fölépítéséig ebben folyt a tanítás. 1897-ben az épület belsejét átalakították. Ekkor bontották le a Kossuth téri bejárat fölötti kis harangtornyot. A mai gimnázium megépítése után kapta az Ógimnázium nevet. Ezt követően különböző célra használták: egyházi hivatalok (lelkészi hivatal, pénztár, gyűlésterem stb.), postahivatal, kollégium és lakások kaptak benne helyet. Hosszabb ideig a földszint nyugati részében működött a Vásárhelyi Reggeli Újság nyomdája és szerkesztősége is. E rész emeletén pedig a városi tisztiorvosi hivatal nyert elhelyezést egészen 1948-ig. Átmenetileg, 1950-51-ben a Csongrád Megyei Tanács is használta az emeleti helyiségeket. Utána a KPM Közúti Igazgatóság 1984­ig használta az emeletet. 1985-től ugyanott az Alföldi Galéria működik. Az 1984/85-ös átalakítás terveit Tarnai László készítette, a kivitelezést a Csongrád Megyei Építőipari Vállalat végezte. Az eredeti, Kossuth téri lépcsőház használatára a földszinten üzemelő nyomdával nem sikerült megállapodni. Ezért az átalakításkor a Szőnyi utcai szárny udvari részén új, az épület egészével összhangban álló lépcsőházat kellett építeni.

Az északi homlokzaton három táblát találunk, melyek építéstörténeti értékűek.

A legrégibb szövege:

Pld. B. III. V. 13. Boldog ember,aki megnyeri a bölcsességet és az ember, aki öregbíti értelmét a H. M. Vásárhelyi Ref. Ekklésia építtette ezen oskolát. MDCCCXX XXI XXII-dik esztendőkbe.

A következő:

Az iskola épületeknek ezt a nyugati részét 39 méter hosszúságban a hmvásárhelyi ref. egyház saját költségén

Készíttette 1882-83-ban.

És végül:

A H. M. Vásárhelyi Ref. Egyház az épületét saját hivatali helyiségévé és bérházzá alakíttatta át

s iskolái részére más épületeket emeltetett 1897-ben.

Az Ógimnázium udvari homlokzata is méltóságteljes, tömör, nyugati részén hengeres csigalépcsős kiképzéssel. Az udvar többi épületei nem segítik e tulajdonságok zavartalan érvényesülését.Városháza

A legrégibb városháza a Hódtó parthoz közel állhatott. Ezt Kurz József makói német kőműves készítette. Az 1763-ban épült városházát 1802­ben bővítették. Az 1829. évi tűzvészben azonban ez a városháza leégett, majd ideiglenesen helyreállítva néhány évig még használták. A mai városháza közvetlen elődjét 1834-ben Nepper György tervei szerint a mai Kossuth tér közepétől délebbre építették föl. A kőműves munkálatokat Jaurnik Miklós, az ácsmunkát pedig Mitza József ácsmester végezte. Ebben a hivatali szobák száma 11 volt.

A mezővárosi fejlődés csúcsára ért és lakosságszám szerint a történelmi Magyarország ötödik városában indokolt volt, hogy a 60 ezres lélekszámot ellátó közigazgatás megfelelő új, nagyobb épületet kapjon. Az 1890. április 6-i törvényhatósági bizottsági közgyűlés döntött az új városháza építéséről, és annak helyéül a gimnázium vonalát jelölte ki. A kiírt pályázatra 1890 novemberére tíz pályamunka érkezett. Az első díjat a Pátria jeligéjű, Ybl Lajos építész által készített pályamű nyerte el. A kivitelezést Kovács Sándor, Kruzslicz Péter, ifj. Kovács János és Zvara János társvállalkozókkal kötött szerződés alapján 1892. március 14-én kezdték meg. Ybl Lajos megbízásárából a munkafelügyeletet Janicsek József építész látta el. Általában 250 körüli fő dolgozott az építésen, akiknek kb. 1/5-e volt szakképzett, a többiek napszámosokként vettek részt a munkálatokban. A kutasi úti homokbányától lóvasúttal szállították a homokot az építkezéshez. A talaj fertőzöttsége miatt kicserélték a földet és betonréteggel is biztosították, hogy megfeleljen az alapozás a vízelzáró és egészségügyi követelményeknek. 1892. április 12-én került sor az ünnepélyes alapkő letételre. Ez alkalommal emlékiratot helyeztek el a talapzatban. Ebben a város adatait, rövid történetét és az építés körülményeit rögzítették. Az építési munkálatokat 1893. augusztus 2-án fejezték be, és október 15-én kezdődött meg a beköltözés. Ugyanez időben megkezdték a régi székház lebontását is. A városháza ünnepélyes avatására 1894. január 18-án került sor. A zárókőbe elhelyezték az alapkőbe letett emlékirat másolatát, valamint a városra vonatkozó különböző adatokat, 48-as honvédek névjegyzékét stb. Az épület a kor elterjedt eklektikus stílusában készült, túlnyomóan reneszánsz elemek (rusztika, balusztrád, emberfejes zárókövek, gyümölcsfüzér, timpanonos szemöldökpárkány stb.) alkalmazásával. Hossza: 123 m, szélessége 50 m, a körjárós torony magassága 57 m, a körjáró magassága 37 m.

A városháza a városkép leghangsúlyosabb épülete és az ország egyik legmonumentálisabb városháza, amely horizontálisan tömegével, vertikálisan pedig karcsú tornyával uralja a főteret. Megjelenése komoly, de nem komor, kifejezi funkcióját, de mégsem rideg. Tanácstermében 6 falra függesztett, 2x1 mé­teres, félkörzáródású keretes, egész alakos festményt találunk. Kiemelkedő esztétikai értékű ezek közül Tornyai János, a város egykori földesurát, a kuruc generális Bercsényi Miklóst megjelenítő festménye (1908). Vastagh György festőművésznek három műve is látható a díszteremben. Az idős Kossuthot ábrázoló festménye 1880-ban készült, amikor a város díszpolgárrá választotta az egykori kormányzót. Ugyancsak Vastagh György alkotta az 50-es években eltávolított, de 1991-ben visszakerült Erzsébet királynét és Ferenc Józsefet ábrázoló pannókat. Szintén Tornyai János műve a Deák Ferencet ábrázoló kép. A II. Rákóczi Ferencet megörökítő festményt Kemenszky Árpád készítette. Amíg Ferenc József és Erzsébet királyné "száműzetésben" volt, Kurucz D. István festőművész Szántó Kovácsot és Táncsics Mihályt ábrázoló festményei voltak a díszterem falán. Jelenleg mindkét mű a díszterem előcsarnokában található. A főbejárati lépcsőház fordulójában került fölállításra Pásztor János fahonvédje. Szekeres Mihály szegedi belsőépítész tervezte házasságkötő teremben Németh József 12 hónapot ábrázoló pannói láthatók, ugyanitt került elhelyezésre tíz évvel a pannók elkészülte után, 1985-ben Németh József sokfigurás, lírai gobelinje. A földszinti folyosón látható Erdős Péter festőművész által készített 24 vörösréz rombusz lapból álló, a város nevezetes személyiségeit és helyi jelképeket egybekomponáló Vásárhelyi Testamentum. Szükséges megemlíteni még azt az egyedülálló tényt is, hogy a városháza szinte minden hivatali helyiségében számos és köztük igen jelentős (Tornyai, Endre, Kohán, Rudnay, Pásztor, Medgyessy, Darvassy, Németh, Kajári, Szalay stb.) képzőművészeti alkotás is látható.

Alig készült el a városháza, már 1894. április 22-én történelmi esemény helyszíne volt. Ekkor ostromolták meg az agrárszocialista vezető, Szántó Kovács János kiszabadítása érdekében a vásárhelyi agrárproletárok, és ugyanitt tartották a büntetőbírósági tárgyalást is.

A századforduló reprezentációjának megfelelő tágas hivatali szobákat 1945 után átalakították, válaszfalakkal kisebb dolgozószobára osztva azokat. A toronysisak 1970-ben elektromos vezeték rövidzárlata, a díszterem és tetőzete 1971-ben kéménytűz miatt leégett. Ekkor repedt meg a Walser Ferenc, budapesti harangöntő által 1892-ben készített 1000 kg-os harang, amely műkő hasábra helyezve a Kossuth téren látható. A tűzeset utáni fölújítást 1972-75 között végezték el. A díszterem eredeti színes üvegablakait Lantos Györgyi tervei alapján 1997-ben helyreállították. Ugyanebben az évben a város megvásárolta Kajári Gyula grafikusművész özvegyétől, és az emeleti folyosón kiállította a művész 1956-os sorozatának 10 alkotását.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page