Normál kép: HUN_Kardoskut_COA.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: HUN_Kardoskut_COA_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: Álló, háromszögű a pajzs, vörös mezejében alul zöld hármashalom. A zöld mezőben lebegő helyzetű, jobbra fordult hal ezüstben. A vörös mezőben a hármashalom vonalából növekvő helyzetben Árpád-házi Szent Erzsébet alakja ezüstben. Nyitott aranykoronával ékített fejét aranyglória övezi. Maga elé tartott jobbjában aranykenyeret, leeresztett karjában aranykorsót tart. A címerpajzsot két oldalról egy-egy szárukon keresztbetett, hat-hat arany makkterméssel ékített zöld tölgyfaág kíséri, alul aranyszalagokkal megtűzve. A hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon fektével a nagybetűs Kárász felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.A község címere: álló, háromszögű vörössel és kékkel hasított címerpajzs. A vörös mezőben lebegő helyzetű, egymás alatti három aranydongás pólya, előttük cölöpösen állított, hegyével lefelé irányuló, aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű kard. A kék mezőben zöld zsombékon álló, jobbra fordult ezüst darumadár, felemelt jobbjában aranykövet tart. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével a nagybetűs KARDOSKÚT településnév olvasható. A község neve már önmagában is kínálja azt a lehetőséget, melyre a címertan tudománya is ösztönöz, a beszélő jellegű címereket - különlegességük okán - értékes címerekként tartja számon a heraldika. Beszélő címer születik a kard és a kút egymáshoz rendelésével a pajzson. A három heraldikai mesteralak - az úgynevezett dongás pólyák - egymás alatt a kútgyűrűk stilizált jelképei. A címerkép utal a névetimológia mindkét lehetőségére: a kútra és a Kardos családnévre, de ugyanúgy a kútban fellelt kardra is. A címer beszélő jellege mellett szimbolizálja a természeti értékeket, a védelem alatt álló terület jellemző madarának, a darunak a megjelenítésével. A daru népszerű címerállat, ábrázolásának jellegzetes hagyománya van: címerekben mindig követ tartva jelenik meg. Ez szimbólummértékével magyarázható: őrt álló madár, aki a veszély közeledtét a kő leejtéséből adódó koppanással hozza környezete tudomására. Őr szerepe a község címerében mögöttes jelentéstartalommal is bír: jelképezi azokat a polgárokat, akik őrzik, megóvják, továbbörökítik a település hagyományait és értékeit. A heraldikai mázak - fémek és színek - jelentései: Fémek: arany Nap: értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség, ezüst Hold: bölcsesség, tisztaság, őszinteség, ártatlanság, szemérmesség. Színek: vörös Mars: hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség, kék Jupiter: elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség, bizalom, zöld Vénusz: szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page