Normál kép: Spitz_Ahorn_Acer_platanoides_1.jpg   Méret: 770x1031 Színmélység: 24bit Felbontás: 100dpi
Nagy kép: Spitz_Ahorn_Acer_platanoides_1_nagykep.jpg   Méret: 896x1200 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: A korai juhar (Acer platanoides) a kétszikűek (Magnoliopsida) osztályának a szappanfavirágúak (Sapindales) rendjéhez, ezen belül a szappanfafélék (Sapindaceae) családjához tartozó faj. Nevét onnan kapta, hogy virágai tavasszal az elsők között nyílnak. A távoli észak kivételével csaknem mindenütt megtalálható Európában, a Kárpát-medencében főleg a hegyvidékeken. Eredeti termőhelyein ma már ritkább, de parkfának gyakran ültetik. Az Amerikai Egyesült Államokba is betelepítették. Tekintélyes megjelenésű, de csak középmagas (30 m-re nőhet), lombhullató fa. Koronája kerekded: többnyire tojásdad, de a magányos példányoké egyre inkább a gömbhöz közelít. Alakja messziről a tölgyére emlékeztet. Törzse egyenes, karcsú - átmérője 1 m-nél kisebb. magasan elágazó. Kérge fiatalon szürkésbarna, sima, az idősebb fáké hosszában sekélyen repedezett, sötétszürke, nem hámlik, finoman keskeny lemezes. Ágai kopaszok, fényes barnák, a tölgyénél karcsúbbak és hosszabbak; megsebezve fehér tejnedvet engednek. Vesszői barnák, simák, hamvasak. Kérge alatt a fája sárgás- vagy pirosasfehér. Kopasz rügyeinek színe a sötétpirostól a vörösbarnáig változik. Legfeljebb 15 cm hosszú nyelű, kopasz, 10-15 cm hosszú és csaknem ugyanolyan széles, tenyeresen 3-7 különböző nagyságú karéjra tagolt levelei átellenesen állnak. Az alsó levélkaréjok kisebbek, mint a felsők, több, igen karcsú és hosszú fogba kihegyezettek. A levelek erezete tenyeres. A levél átmérője 10-20 cm; felül világos- vagy inkább sötétzöld, fonákja világosabb, részben gyengén kékeszöld. Érzugaiban többnyire apró, szakállas szőrzet nő. Apró (mintegy 8 mm-es), mézillatú, zöldessárga, kétivarú virágai felálló bogernyőben nyílnak. A vörös levelű fajták fellevelei és bogernyői ágai is bordó-pirosak. A porzós és a termős virágoknak is öt sárgászöld, 3-5 mm hosszú, szabadon álló csészelevele és ugyancsak öt és ugyancsak sárgászöld, 5-6 mm hosszú és ugyancsak szabadon álló, fordított tojás alakú sziromlevele van. A nyolc porzó a korong alakú vacok (diszkusz) peremén áll; mindegyikük kisebb a szirmoknál. A magház két, egymással összenőtt termőlevélből áll. Termései párosával összenőtt, 150 fokos szögben álló, 4 cm hosszú szárnyú, erőteljesen erezett, úgynevezett ikerlependékek. Alig domború termésfaluk belül is kopasz. A Kárpát-medencében főleg a párás, üde vagy mérsékelten nyirkos talajú erdőket kedveli, ezért elsősorban a szurdok- és ligeterdőkben (főképp a tölgy-kőris-szil ligeterdőben), valamint a völgyek gyertyános-tölgyeseiben gyakori, főleg a hárssal (Tilia spp.), és a kőrissel (Fraxinus spp.) vegyes állományokban. Mészkedvelő. Eredeti termőhelyei Nyugat-Európában is a különféle elegyes erdők; ezek kivágásával a korai juhar erdei populációi is erősen csökkentek. Rokonánál, a hegyi juharnál (Acer pseodoplatanus) gyorsabban nő, de nem éri el annak magasságát. Élettartama rövidebb a hegyi juharénál: mintegy 200 évig élhet. Avarja könnyen lebomlik, és ezzel serkenti a biológiai aktivitást. Virágai a néhány nappal a lombfakadás előtt vagy azzal egyidőben, március-április-májusban nyílnak. Lombozata ősszel élénksárgára vagy pirosra színeződik. Termései pörögve messze szállnak, és közben gyakran két külön lependékre esnek szét. A száraz levegőt és a sekély talajt is rosszul viseli, ezért rendszeresen ültetik utcasorfának; a síkvidékeken előnyben van a hegyi juharral szemben. Magyarországon a városi viszonyokat már rosszul viseli, és sorfának ültetett példányai időnként kipusztulnak. Fontos, korai mézelő növény. Kérgét egykor cserzőanyagnak használták. Kertekben, parkokban gyakran ültetik. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page