Normál kép: BALPART_0263_cr.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: BALPART_0263_cr_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: Dániel László politikus. Középiskoláit a bécsi Theresianumban, a jogot pedig Kolozsvárott, Budapesten és Kassán végezte. Tanulmányai befejeztével Torontál megye tiszteletbeli aljegyzőjévé neveztetett ki, majd pedig árvaszéki ülnökké, főszolgabíróvá, főjegyzővé és végül a megye alispánjává választották meg. Ő vetette fel a jegyzői szaktanfolyamok eszméjét, s ő létesítette az országban az első ilyen tanfolyamot. A Torontál megyében sokszor előfordult vízáradások alkalmával szerzett érdemeiért többször kapott miniszteri elismerést. Képviselővé édesatyja elhunytával választották meg először 1895-ben a zichyfalvai választókerületben, amelyet atyja 1848 óta képviselt szabadelvű párti programmal. A következő év január havában Nógrád vármegye főispánjává neveztetett ki, de két évi főispánkodás után megvált állásától. Általános választások alkalmával Szamosújvár város mandátumát egyhangú választáson nyerte el az új párt programjával.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page