Normál kép: eleink_csutak_k.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: eleink_csutak_k_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Cegléd, Kálvária temető

Ismertető szöveg: Csutak Kálmán 1848-1849-es honvédezredes. Atyja városi tanító volt; Nagyváradon végezte iskoláit, mire mint hadfi beállott a 61. sz. gyalogezredbe s Olaszországban a fővezér Radeczky táborkarában foglalkozott, hol több évig képezte magát a hadtudományok elméleti s gyakorlati ágaiban. Később a katonaságból kilépett és az ügyvédségre készült és ügyvéd volt Torontál megyében, midőn az 1848-1949. szabadságharc kitört, melyben ő is részt vett. 1848. október 1-jén mint táborkari hadnagy Nagyvárad erődítésére és a 27. zászlóalj alakítására rendeltetett. 1849. január 1. századossá léptették elő Kolozsvárt a 24. honvédzászlóaljnál; részt vett az 1849. január 21. nagyszebeni csatában, hol Bem József őrnaggyá és a 27. zászlóaljparancsnokává tette; 1849. február 4-én is vitézül harcolt Vízaknánál. A szabadságharc végén ezredes és dandárparancsnok volt, midőn Aradon ő is fogságba került; 1850. március 14. halálra és kegyelem utján 16 évi nehéz vasban töltendő sáncmunkára ítéltetett. Fogságából kiszabadulván, Giuseppe Garibaldinál volt és megfordult Romániában is; majd a minisztériumnál nyert alkalmazást, végre Debrecenben volt magánhivatalnok. 1891 őszén Keresztes Lajos - egykori szabadságharcos honvéd őrnagy, közalapítványi tiszttartó - hívására Cegléden telepedett le, ahol a Lakatos (ma Jókai) utcában lakott. A város saját halottjának tekintette, nagy részvét mellett temették el. Síremléke a Kálvária temető dombján áll. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page