Normál kép: Szabade_N_1885_250_Prileszky_T.jpg   Méret: 770x857 Színmélység: 24bit Felbontás: 619dpi
Nagy kép: Szabade_N_1885_250_Prileszky_T_nagykep.jpg   Méret: 2695x3001 Színmélység: 8bit Felbontás: 619dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Prileszky Tádé.

Ismertető szöveg: Prileszky Tádé (prileszi) bölcseleti doktor, országgyűlési képviselő. Középiskolai tanulmányait Magyar-Óváron és Váczon végezte; a pozsonyi akadémia hallgatója is volt. 1844-ben a pesti egyetemen bölcseletdoktor lett. 1847-ben ügyvédi vizsgát tett. 1848 előtt Pozsony vármegye jegyzője volt. A szabadságharczban mint nemzetőr vett részt nevezetesen a felvidéken a Hurbán elleni actiókban. 1851-ben a Kálózdy zenebandájával külföldre ment és azzal Amsterdámban is megfordult; azonban a zenebandát elhagyta; de ő azért külföldön maradt; csak 1854-ben tért vissza. Ekkor több nagyobb uradalom igazgatását vállalta és több hitelintézet létesítésében vett részt, alapította a trencséni takarékpénztárt és a pozsonyi iparbankot, melynek elnöke volt. Pozsonyban a Hungária biztosító bank igazgató-tanácsosa is volt. 1861-ben alapította Pozsonyban a nemzeti kört, melynek több évig elnöke, Pozsony- és Trencsénmegye bizottsági tagja volt. 1867-ben Pozsonyban városi képviselővé választották. 1869-ben Nagyszombat választotta meg képviselővé; e kerületet hat évig képviselte, azután a stomfai kerület választotta meg. Megválasztása óta a delegatiók tagja és állandóan a közös zárszámadásoknak előadója, a közös államadóságok felügyelő-bizottságának alelnöke és a magyar képviselőház zárószámadási bizottságának elnöke volt. 1887-ben kisebbségben maradt. 1892-ben újra megválasztották a stomfai kerületben. A képviselőházban többször felszólalt és adomáival, tótos kiejtésével vidám hangulatot keltett. Közönségesen "tót fejedelemnek" hívták. A szabadelvű pártnak volt tagja és különösen a Tisza-kormánynak hűséges támogatója. Nagyszombat Erzsébetváros és Stomfa díszpolgára volt. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page