Normál kép: 1892_Oldal_152_a.jpg   Méret: 672x893 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dr. Köffinger Frigyes.

Ismertető szöveg: Köffinger Frigyes jogi doktor, magyar királyi pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár. Középiskoláit Budán végezte; szabadidejét idegen nyelvek tanulására fordította és a zenében, különösen a zongorázásban nagy jártasságot szerzett. 1848 októberében Duschek Ferencz pénzügyminisztersége alatt kezdte hivatalos pályáját mint gyakornok. A szabadságharc után a pesti egyetem hallgatója volt; 1859-ben letette a jogtudományi szigorlatot és az önkényuralom alatt mint pénzügyi hivatalnok Nagykanizsán működött. A koronázás után Lónyay Menyhért mint titkárt a minisztériumába vette s a hitelügyek vezetésével bízta meg. 1869. jan. 18-án osztálytanácsos, 1880 elején pedig miniszteri tanácsos lett. Ő vezette az osztrák nemzeti bankkal folytatott tárgyalásokat, melyek alapján ismételve megszakadt alkudozások után az egyezség 1878-ban megtörtént. Ekkor a király a III. osztályú vaskoronarenddel tüntette ki. Később az osztrák-magyar banknál a magyar kormány első biztosa lett s a Lipótrend kis keresztjét, majd a szent István rend kis keresztjét kapta. Még egy más fontos küldetést is végzett, midőn a 153 milliós kölcsön kötvényeit Berlinbe s Londonba vitte, egyúttal a londoni Rotshcild céggel a conversio iránt folytatva alkudozást. 1884 elején Madarassy Pál helyébe helyettes államtitkárrá nevezték ki; 1889-ben nyugalomba vonult. Budapest főváros igazgató-tanácsának és a magyar általános hitelbank tagja volt. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page