Normál kép: 1892_Oldal_335_d.jpg   Méret: 770x980 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1892_Oldal_335_d_nagykep.jpg   Méret: 1028x1309 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A pécsi hadgyakorlatokról
Gyalogság vasuti kocsikon, útközben
Jantyik Mátyás rajza

Ismertető szöveg: "Az idén a Pécs vidékén tervezett nagy hadgyakorlatok, a melyekben két egész hadtest vett volna részt, részint a rendkívüli hőség, részint pedig a kholera veszélye miatt Ő Felsége parancsára elmaradtak, s csak egy lovas hadosztály (két dandár, vagyis négy ezred) s néhány gyalogezred a hozzávaló tüzérséggel vettek részt a szeptember 13., 14. és 15-én lefolyt kisebb szabású gyakorlatokon. [...] A király szokott pontosságával már 8 órakor a darányi vasúti állomásra ért, hol kedvencz sárga paripájára ülvén, katonai kiséretével a gyakorló térre vágtatott. Itt a 13-dik huszár ezred élén Jenő főherczeg fogadta ő felségét, mig báró Normann tábornok és hadosztályparancsnok a szokásos jelentést megtette. [...] Szeptember 14-ikén a király katonai kíséretével a Csontos-féle gőzmalomhoz kocsizott s itt lóra ülve, a hadgyakorlat színhelyére lovagolt. A gyakorlaton ezúttal a gyalogság és tüzérség vett részt, még pedig a füsttelen puskaport használták, a mi eddigelé nagy hadgyakorlatok alkalmával csak egyes osztályoknál történt. A tűzfegyelem természetesen mindenütt észlelhető volt, hol az ismétlő puskák tömegesen működtek, de ezen alkalommal is átalános kétely támadt az iránt, vájjon a füsttelen lőpor s az ismétlő puskák hatása háború idején nem fogja-e az emberek idegeit úgy megrendíteni, hogy a tűzfegyelemre majd nem is gondolnak! [...] A harmadik napon, szeptember 15-én, KisKozár határában a gyalogság nagy hadgyakorlata tartatott meg. [...] Hiányoztak a külföldi hatalmasságok katonai megbízottjai, a király nagy kísérete, a lapok riporterei s sok más részlet, a mik nagyobbszerü hadgyakorlatoknál szokásosak. De az, a mit láttunk, így is meg­ mutatta, hogy a hadsereg felszerelése és kiké- peztetése minden tekintetben halad, sőt sok részben, mint például a lovasság mozgékonysá­gánál, a tökély legnagyobb fokát érte el." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 39. sz. (1892. szeptember 25.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page