Normál kép: 1892_Oldal_345_d.jpg   Méret: 770x406 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1892_Oldal_345_d_nagykep.jpg   Méret: 1601x846 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az orosz czár és czárné látogatása a kholera-betegeknél a kórházban

Ismertető szöveg: "Június hava volt, midőn a Kelet-Indiá­ból márczius hóban útra kelt kholera meg érkezett Oroszországba. Negyedfél hónap alatt majdnem 200,000 embert gyilkolt meg itt a rettenetes betegség s több héten át napról-napra 2-4000 halottat jelentettek be hivatalosan. Saratovban, Astrakhánban s más nagyvárosokban úgy hullt az ember, mint őszszel a légy. Különösen veszélyes volt a helyzet Nisni-Novgorodban, a híres ázsiai piaczon, hol július 27-től szeptember 22-ig szokták tartani a világhírű vásárokat, melyeken rendesen legalább egy negyed millió ember gyűl össze. A jelen évben a kezdődő vásárral köszöntött be a kholera s rögtön nagy pusztításokat okozott. [...] Egyik képünk épen azt a jelenetet ábrázolja, midőn a czár a kórházban megjelenik. A rendesen mogorva s atyja gyászos végének hatása alatt a nyilvános életben még most is rendkívül tartózkodó és aggódó természetű nagy ur itt mintegy kicserélődött. Nyájas és szíves volt minden beteggel szemben, sokakat megszólított, nehánynyal kezet szoritott s biztató szavakat mondott nekik. Még kegyesebben viselte magát kísérője, az orosz czárné, a kiről azt is följegyezték hogy egy apáczát, ki betegápolás közben szerezte a kholerát, betegágyában megcsókolt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 40. sz. (1892. október 2.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page