Normál kép: 1895_Oldal_201_b.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A kapitány két hosszú evezőlapáttal fölfegyverkezve.

Ismertető szöveg: "Zo kapitány kiadta a parancsait a kormányosnak. Aztán bevonatott néhány vitorlát, úgy, hogy teljesen ura lehessen a hajója mozdulatainak. Éjszakkelet felől könnyed hajnali szellő lengett, és a brigg könnyű szerrel közeledhetett a szigetecskéhez. Ha a tenger hullámosabbá lenne, a szirtek alatt biztos menhelyet találna a hullámcsapás ellen. Mialatt Kamilk pasa, a hajó párkányra támaszkodva, figyelmesen nézett maga elé, a kapitány a hajó előrészén ügyes tengerészhez méltóan vezényelte a brigget a szirtek közt, a melyeknek fekvését jelezte a tenger térképe.
...
E közben a brigg folyvást lassan előre haladt, csökkentve a vitorlázatát. Végre, mikor már csak egy fonalnyira volt a parttól, elhangzott a parancs a horgonyvetésre. A horgony azonnal elsülyedt és huszonnyolcz ölnyi mélységben érte el. a tenger fenekét. A mint látható, a sziklás tömeg lejtői rendkívül megközelíthetők voltak, legalább ezen az oldalon. A hajó még közelebb férhetett volna hozzá, sőt talán ki is köthetett volna a parton, a nélkül, hogy feneket érne. De minden esetre czélszerűbb volt ily távolságban maradni tőle.
Mikor a brigget a horgony megállította, a vitorlamester bevonatta az utolsó vitorlákat is, a kapitány pedig a következő kérdést intézte Kamilk pasához:
- Fölszereljem a nagy csónakot, kegvelmes úr?
- Nem, csak a kis csónak álljon rendelkezésünkre. Mindenekelőtt csak azt akarom, hogy mi ketten szálljunk partra.
- A mint exczellencziád parancsolja.
A legközelebbi pillanatban a kapitány két hosszú evezőlapáttal fölfegyverezve a hajó elején, Kamilk pasa pedig a hátulján állt. Néhány perez múlva a kis csónak kikötött egy kis előszögelő pont mögött. Zo kapitány a csolnakot egy sziklarepedékben jól megerősítette. Ő exczellencziája partra szállt és birtokába vette a szigetecskét. ..." (Antifer mester csodálatos kalandjai. Verne Gyula legújabb regénye. Fordította Huszár Imre.) (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet, 1895.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page