Normál kép: 1895_Oldal_280_i.jpg   Méret: 509x679 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Abaza nő Lovszki aulban. Gróf Zichy Jenő és társai kaukázusi utazásából Wosinszky apát-plébános és Jermakov fényképfölvételei után

Ismertető szöveg: A cserkesz, vagy saját nyelvén adige törzs. Ehhez számíttatnak: a kabard, sabszig (vagy sapszúg) és natukai, továbbá az abkház, abaza, dsihét, ubisk, abadzék nevű és más apróbb népek, melyek a Kaukázus fő lánczolatának a völgyeiben és fensíkjain vannak elszórva. Zichy Jenő grófot és utazó társait ezek már közelebbről érdeklik, mert közöttük több helyt meglepő hagyományok élnek a magyar nemzetre vonatkozólag. Már Déchy Mór honfitársunk, mikor a Kaukázusban utazott, személyesen hallotta a szvánok névleges fejedelmétől, Dadian herczeg-től, hogy az ő családja saját hagyományaik szerint szintén magyar származású, bár e hagyomány forrásának már nem tudta urát adni; de a székhelyétől nem messzire megmutatott Déchy-nek egy régi várromot, melynek Magyar a neve. A kabardok eredetéről többféle monda hallható. Verescsagin orosz festő, mikor 1864-65-ben a földjükön utazott, azt a hagyományt jegyezte fel róluk, hogy a kabardok egyiptomi származásúaknak tartják magukat. Valaha aztán átszóródtak Kis-Ázsián át Európába, a Krím félszigetre és ott annak Kabarda nevű folyó-jától kölcsönözték volna mai nevöket. Később a Kubán vagy Kubány folyó mellékére költöztek, s részben ott telepedtek le; más részök fölebb nyomult a hegyekbe, hol a szomszéd törzseket mind hatalmuk alá hajtották, s valóságos urai voltak a hegyeknek, míg Jermolov tábornok 1822-ben Oroszország uralma alá nem kényszerítette őket. Azóta annyira megfogytak, hogy ma alig vannak 10-12 ezren. A kabard népnek két osztálya van: földmívelő parasztok és nemesek. Emezek általában igen előkelő megjelenésűek. Egészben véve szegény és tudatlan nép; írni, olvasni tudó kevés akad köztük; de azért igen értelmesek s józan életűek. Bort nem isznak; csak ünnepiesb alkalmakkor lakomáznak bőven. Egyik jellemvonásuk a harczias bátorság, de durvaságra és boszúállásra is hajlandók. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02159/pdf/02159.pdf]


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page