Normál kép: 1895_Oldal_338_f.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Shamyl és két fia.

Ismertető szöveg: ... Az avaroknak évszázadokon át tatár nemzetiségű uralkodói voltak; az utolsó tatár uralkodó családot Shamyl irtotta ki. Tatár nyelven az avar szó állítólag háborgót, rablót jelent; avarúl is hasonló értelműnek mondják; de vannak, a kik sanskrit s ismét mások, a kik perzsa eredetűnek állítják. A nép származásáról az avarok közt széltében az a hagyomány van elterjedve, hogy ők egy idegen néptől eredtek, mely egy lázadás miatt távoli hazáját elhagyván, egy nagy folyamon átkelt s aztán ide költözött. Hogy az avaroknak éjszak felől kellett mai földjükre benyomulniuk, onnan következtethető, mert régi, erősített fővárosuk, Tanús, Hunsachtól éjszakra, vagyis Dagesztán éjszaki részén fekszik, de ma csak falu. Talán összetartozhattak valaha azokkal a szarmata avarokkal, a kik egykor Németországba is be-beütöttek. Legvalószínűbbnek látszik, hogy ural-altaji származásúak s a népvándorlás idejében tolattak ide valahonnan keletről. Történeti adatok azt mondják, hogy az avarok a VI. század közepe tájáig mint hunok az Azovi-tenger mellékein, az alánok szomszédságában laktak s a hunokkal szintén rokon törzsű bolgárokkal, szabirokkal és kazárokkal együtt ők voltak urai a Kaukázus éjszaki alján terülő nagy síkságnak, míg a X. században a törökök (tatárok, turániak, turkesztániak) hatalma alá nem kerűltek valamennyien; hun nevű törzsük ma is van Hunsachban és vidékén.
Az avarokat fejük alkata és arczuk szabása a legvegyültebb népnek mutatja Dagesztán összes lakosai közt. Különösen szembetűnőnek találta rajtuk Erckért az ural-altaji fajjelleget Hunsach környékén, hol sok fejmérést eszközölt. Mindenha igen sokat zaklatták az avarok hadjáratokkal és rablókalandokkal a Kaukázus déli tartományait egészen a Fekete-tengerig. Maga Shamyl is avar volt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 1.)Shamil imám (1797-1871) avar származású politikai és vallási vezető. Az oroszellenes katonai fellépés irányítója a Kaukázusi Háború (1827-1859) idején. A Kaukázusi Imamátus (1834-1859) harmadik imámja volt. Később elfogták és II. Sándor elé szállították Szentpétervárra. A Moszkva melletti Kalugába száműzték. Halála előtt engedélyt kapott a mekkai zarándoklatra. Medina városában hunyt el. (Forrás: oroszvilag.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page