Normál kép: 1895_Oldal_388_e.jpg   Méret: 457x639 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Báró Glanz Hugó, kereskedelemügyi miniszter.
Az új osztrák kormány tagjai.

Ismertető szöveg: Az új osztrák minisztérium.
Rövid pár hónapi működés után lelépett a gr. Kielmansegg elnöksége alatt szerepelt osztrák minisztérium, melyet, minthogy csak ideiglenes ügyvitelre s legnagyobb részt hivatalnokokból állítottak össze, ügyvivő hivatalnok-minisztériumnak neveztek eleitől fogva, s nem is volt egyéb utolsó perczéig. Napról napra végezte a folyó ügyeket és - várta utódját.
...
Az új minisztérium, mely szintén nem parlamenti származású, nehéz körülmények közt vette át Ausztria kormányzását. ...
Az új miniszterekről a következő főbb életrajzi adatokat közölhetjük.
...
Glanz Hugó báró kereskedelemügyi miniszter 1848. deczember 19-ikén született; fia eichai Glanz József báró volt miniszteri tanácsosnak. 1866-ban önként lépett a hadsereg kötelékébe s csakhamar már a 78-ik gyalogezred hadnagya lett. Mint főhadnagy részt vett a porosz háborúban. A háború után befejezte tanulmányait s állami szolgálatba lépett. Húsz éve működik a külügyminisztériumban. Nevét akkor tette ismertté, mikor mint elnök szerepelt a Németországgal való szerződési és a Magyarországgal való vámügyi tanácskozásokon. Kereskedelmi és vámügyi ismeretei révén a Magyarországgal való kiegyezés megújításánál fontos föladatok várnak rá. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page