Normál kép: 1898_Oldal_068_e.jpg   Méret: 770x699 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_068_e_nagykep.jpg   Méret: 833x757 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Zola. Perreux. Vaughan.
Zola pörének tárgyalásáról.

Ismertető szöveg: Zola pöre.
A jelen február hó 7-ikén kezdődött Párisban annak a ritka nevezetességű pörnek a tárgyalása, melynek lefolyása mozzanatait feszült figyelemmel kiséri és végeredményét szorongó kiváncsisággal várja az egész művelt világ..
A pörben, mint köztudomású, Zola, a legnagyobb franczia regényirók egyike a fő vádlott, Perreux pedig, az "Aurore" czímű lap felelős szerkesztője a másodrendű vádlott, amaz, mert írta, emez pedig, mert lapjában kiadta azt a híres nyilt levelet, mely a franczia köztársaság elnökéhez intézve a legsúlyosabb vádakkal illette a Walsin-Esterházy őrnagy ügyében fölmentő itéletet hozott katonai törvényszéket..
Zolát a még aránylag fiatal, de igen tehetségesnek mutatkozó Laborie ügyvéd védelmezi, mig Perreux ügyében Clemenceau György volt képviselő és ennek testvéröcscse, Clemenceau Albert ügyvédek viszik a védői tisztet. A másodrendű vádlott mellett rendesen jelen van az "Aurore" főszerkesztője, Vaughan is..
A pör a szajnamegyei esküdtszék előtt foly a törvényszéki palotában, melynek tárgyaló termét naponként zsúfolásig megtölti a kiváncsi közönség, sőt a környékét is ezer meg ezer főnyi népsokaság lepi el, mohón várva minden legkisebb hírt, mely a rendőri és katonai erő által őrzött palota belsejéből időről-időre kiszivárog..
A biróság tagjai, névszerint Delagorgue elnök, meg Bosquet és Lauth szavazó birák hivatalos birói talárjukban s komoly méltósággal ülnek emelvényükön. Szintén talárban van jelen a közvádló és minden ügyvéd is, a mint a franczia törvénykezési szabályzat rendeli. A vádlottak szemközt ülnek a birósággal s a biróság mellett elhelyezkedett esküdtekkel, kiknek csoportját egy korlát választja el a vádlottaktól és a sorra kerülő tanúktól. E tanúk közt a franczia polgári és katonai előkelőségeknek egész nagy sora kerül kihallgatásra. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 20.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page