Normál kép: 1898_Oldal_078_a.jpg   Méret: 770x549 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_078_a_nagykep.jpg   Méret: 1671x1192 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Zola. Laborie. Mercier tábornok.
1898. február
Zola pörének tárgyalása. - Mercier tábornok kihallgatása.

Ismertető szöveg: Jelenet Zola pöréből.
Békés időben aligha fogta el valaha idegesebb láz akár Párist, akár Francziaországot, mint a Zola pörének közel két hétre terjedt tárgyalása alatt, mely csak február 23-án ért véget, mikor az esküdtek Zolát egyhangulag vétkesnek nyilvánitották, s a törvényszék egy évi börtönre és 3000 frank megfizetésére itélte. Az igazságügyi palota környékén pedig talán csak akkor hullámzott az e napok alattihoz hasonló rendkivűli népsokaság, mikor Metz várának föladója, Bazaine tábornagy, és később Boulanger tábornok ügyében itélkezett a haditörvényszék. Mintha kitöréssel fenyegető vulkán volna a Szajna hullámaitól körűlfolyt Cité-sziget, melyet, mivel a városnak majdnem a kellő közepén terűl, Páris szivének is szoktak nevezgetni.
A Cité-sziget körülbelül olyan nagy, mint a mi Margit szigetünk; a Szajna jobb partjával 4, bal partjával pedig 5 hid köti össze. Legkiválóbb épületek rajta a felső végén emelkedő Notre-Dame székesegyház, és az alsó végének nagy részét elfoglaló igazságügyi palota. Ez a hatalmas épületcsoport régebben királyi palota volt; utóbb mostani rendeltetése számára alakították át. A palota telkét erős vasrácsozat keríti el az utczától. Hatalmas nyílt lépcsőzet vezet föl a főkaputól a palotának félemelet magasságban levő főbejáratához, melytől jobbra-balra tágas szabad tornácz húzódik el az épület homlokzata előtt.
A palotának számtalan helyiségei közt egyik legnagyobb és legdiszesebb az a tárgyaló terem, a melyben Zola pörével foglalkozott az esküdt biróság s hová részint a hírneves regényíró, részint pedig a nagy számmal beidézett magas rangú katonai tanúk iránti érdeklődésből a belepő jegyek korlátolt száma mellett is óriás tömegben tódult össze a nagyrészt igen válogatott közönség, mely azonban tetszése, vagy nem tetszése nyilvánításában nem mindig volt valami igen válogatós.
A vádlottak és védők, úgy szintén a tanúk az esküdt birósággal szemközt foglaltak helyet, mig a biróságtól jobbra-balra a vádló ügyészség s a birói és ügyvédi karnak különben a hallgatósághoz számítandó tagjai ültek, álltak tarka egyvelegben, hátul és az ajtóknál pedig birósági teremőrök, meg rendőrök voltak nem csekély számmal.
Ide vonatkozó mai képünk azt a jelenetet ábrázolja, mikor Mercier tábornok, a Dreyfus elitéltetése korabeli hadügyminiszter jelent meg a tanúk korlátja előtt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page