Normál kép: 1898_Oldal_111_a.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1898_Oldal_111_a_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Márczius 15-iki ünnepély Komáromban, a Klapka-szobor előtt.
Amateur fényképfölvétel után.

Ismertető szöveg: Komárom ünneplése a Klapka szobor előtt.
Mint a hazában mindenütt, Komáromban is megünnepelték az 1848-iki márczius 15-ikének félszázados évfordulóját. Az ünnepély egyik legkimagaslóbb részlete az volt, midőn a lelkes közönség a városház előtti "Klapka-tér"-re, a Klapka szobra elé gyülekezett. Ezt a jelenetet képben is bemutatjuk a helyszínén történt fényképi fölvétel után.
A derék magyar városnak majd minden egyesülete koszorúval jelent itt meg s szinte elborították azokkal amaz emlékezetes idők hősének szobrát. A dalárdák elénekelték a Himnuszt; aztán Tátray József lendületes szavakkal megnyitván az ünnepélyt, Kacz Lajos városi tanácsos szavalt el egy hangulatos, hazafias költeményt, majd pedig Jánosy Lajos tartott nagy hatású beszédet. Az ünneplést a "Szózat" eléneklése, végűl pedig a tüzoltók zenekarának szép játéka zárta le.
A roppant számú közönség szinte alig akart szétoszlani a térről, a melyen a szabadságharcz győzedelmes csatái hősének szép érczszobra oly méltóságos komolysággal hirdeti ama dicső idők lélekemelő emlékét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page