Normál kép: 1898_Oldal_274_a.jpg   Méret: 770x994 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_274_a_nagykep.jpg   Méret: 1103x1424 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Bismarck herczeg. - Lenbach 1894. évi festménye

Ismertető szöveg: "E képek közül művészileg is kiválóan becsesek például azok, a melyeket Lenbach, Bismarck kedvelt festője készített. Ilyen a vas-kanczellárnak az az arczképe, mely nyugalomba vonulása negyedik évében, polgári öltözetben ábrázolja. Ezt Lenbach 1894 ben festette, kiváló hűséggel és jellemzetességgel másolván az agg herczeg arczvonásait és szokott szigorú nézését.
Bismarck Ottó (Eduard, Lipót) ősrégi brandenburgi családból származott, s 1815 április 1-én született atyjának, ki közepes vagyonú birtokos volt s a porosz hadseregben mint lovas kapitány szolgált, egyik ősi birtokán, Schönhausenben, melyről a család Bismarck-Schönhausennek is szokták magát nevezni. Első nevelését nagy műveltségű anyja vezetése alatt kapta, ki a rendkívül életre való s élénk szellemű gyermeket csodálatos előérzettél már kis korában diplomata-pályára szánta. Gimnáziumi és egyetemi jogi tanulmányait Berlinben, Göttingában és Greifswaldban végezte, a duhajkodásig menő szilaj diákéletet folytatva. Kötekedő és kihivó természetét eléggé bizonyítja, hogy diáktársaival 38 párbajt vívott, még pedig oly félelmes sikerrel, hogy ő csupán egyszer kapott egy kardvágást, melynek nyoma azután egész életen át meglátszott az arczán. Diákkorában szolgálta le a Poroszországban már akkor szokásos egyévi önkéntességet s tiszti bojtot is nyert.
Tanulmányai végeztével 1835-ben Berlinben a városi törvényszéknél, 1836-ban a Rajna melléki Aachenben a kormányszéknél kapott alkalmazást. 1837-ben Potsdamban folytatta az államhivatali szolgálatot, majd pedig Eldenbe ment a gazdasági akadémiára, hogy a gazdái pályára képezze magát. Ekkor még talán eszeágában sem volt, hogy valaha hivatásos politikussá legyen. Csakugyan haza is ment s atyjának pomeraniai birtokán gazdálkodott több éven át, miközben a környékbeli nemesség előtt olyan tekintélyre emelkedett, hogy az előbb az ottani védgátak főfelügyelőjévé, majd pedig rendi követévé választotta az egyesült tartományi gyűlésre. Ez 1847-ben történt, a mikor meg is nősült, feleségül vévén az előkelő s nagy műveltségű Puttkammer Johannát, ki egész életére igazi jó szellemévé lett, s kitől 41 évi boldog házasság után 1888 márczius 9 én fosztotta meg a halál, három gyermeket hagyván maga után férjének vigasztalásul: Máriát, gróf Rantzau Kuno nejét, ki családostól Friedrichsruhéban atyjánál lakott s őt utolsó éveiben ápolta, Herbert grófot, a ki most porosz miniszter, és Vilmos grófot, a ki a keleti Poroszország tartományi elnöke. A herczegi czimet Herbert, mint elsőbbszülött fogja örökölni. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. augusztus 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page