Normál kép: 1898_Oldal_296_c.jpg   Méret: 510x605 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A fiuk hadserege
Gyakorlat a puskával

Ismertető szöveg: "Mi lesz a szegény ember gyermekéből, hány fölcseperedik s kinő az iskolából? Ki folytatja nevelését s ki viseli gondját, hogy el ne zülljék?
Smith a tervét. Katonai szervezetbe csoportosította a fiúkat: csákót nyomott a fejükbe, egyenruhát adott rájuk, sőt még puskát is adott a kezükbe, természetesen olyat, a mely nem sül el, mert meg sem lehet tölteni. Beosztotta a kis csapatot századba s katonás szellemet, katonai fegyelmet vitt közéjük.
Bizonyos napokon, a fiúk egyéb foglalkozásának hátráltatása nélkül, összegyűltek, katonás gyakorlatokat végeztek. Gond volt rá, hogy ha bármi rendetlenség fordul elő, az megtorlás nélkül ne maradjon. A ki nem volt megmosdva, a kinek rongyos volt a ruhája, vagy a ki bántotta a pajtását, szigorúan megbűnhődött és vétke pellengérre állíttatott.
Csakhamar megszaporodott a számuk. Az első századot, a mely 1883-ban alakult, több új századdá kellett osztani, a melyek együtt tettek egy zászlóaljat (batallion). Glasgowból, a honnan a dolog kiindult, elterjedt más helyekre is, és ma már alig van hely Angolországban, a hol legalább is egy ilyen suhancz-század ne volna.
1890-ben már a három angol országrészben: Angliában, Skócziában, Irlandban összesen 418 század volt 17,259 fiúval. 1894-ben pedig 730 század, 2500 tiszt és 31,000 fiú. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. augusztus 21.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page