Normál kép: 1899_Oldal_439_b.jpg   Méret: 770x576 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_439_b_nagykep.jpg   Méret: 1035x775 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Olgyay Ferencz: Tórészlet
A Műcsarnok téli kiállításából

Ismertető szöveg: A magyar képzőművészeti társulat műcsarnokában e hó 18-ikán megnyílt téli kiállítás képzőművészetünk újabb diadalát jelenti. Még fiatal magyar képzőművészetünk alig mutatott fel a mai napig számban és minőségben olyat, mint a mostani kiállítás. Még az ezredévi kiállításon sem tudtuk fölmutatni azt, a mit ma, ha bár az ezredévi képzőművészeti kiállítást a kormány előleges anyagi támogatással igyekezett előmozdítani, különösen történeti és más nagyobb szabású kompozicziókra kívánván buzdítani a művészeket. Most, három és fél évvel nemzeti ezredévi kiállításunk után a letűnő század végén, a világkultúrában vezető franczia nemzet hívta meg Parisba nemzetközi versenyre a nemzeteket. Egy újabb ok, a mi serkentette művészeink ambiczióját. Az elmúló század haladásának terén, tudjuk, milyen kiváló rész illeti meg a képzőművészetet. E század folyamán virult föl a szabad művészet, megbuktatva a tehetségekre nyomasztólag ható akadémiai szellemet s az új irány diadalra juttatta a művészi egyéniséget. A jelen kiállítás előtt nem volt semmi olyan körülmény, a mely egyéniségükhöz nem illő képtárgyak választására irányozta volna a mi művészeink alkotó képességét. Ezúttal csinálta mindenki azt, a mit legjobban átérzett, á mi befolyásolatlan egyéniségében legjobban megérett a kivitelre. A sokféle tehetségnek pedig csak egy közös vezéreszméje volt: alkotni a legjobbat. A mostani téli kiállítás a magyar művészek gárdájában sok, részint már megállapodott, részint fejlődőben levő művészi egyéniséget mutat be. Itt látjuk most már a nagybányai művészek csoportját is, hogy a művészet e díszes templomában együttesen keljenek nemes versenyre a többi művészekkel. A gazdag kiállítást főkép annak köszönhetjük, hogy az itt kiállított képekből válogatják ki azokat, melyek a párisi 1900-iki világkiállításon a magyar képzőművészet mai fejlettségét lesznek hivatva bemutatni. A kiállított műtárgyak száma eléri a 485-öt, melyek közül 40 a szobrokra esik. A kiállítási termek sikerült rendezéseért külön dicséret illeti meg a kiállítási bizottság előadóját, Karlovszky Bertalant." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 52. sz. (1899. december 24.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page