Normál kép: 1900bb_Page_017_g.jpg   Méret: 770x362 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_017_g_nagykep.jpg   Méret: 2342x1104 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gróf Zichy Jenő múzeum-épülete. - Kovács Frigyes műépítész tervrajza után.

Ismertető szöveg: A Zichy-múzeum.
Gróf Zichy Jenő alig pihente ki utóbbi ázsiai tanúlmányútjának fáradalmait, már is egy nagyszabású terv megvalósításához fogott, mely nemcsak reánk, magyarokra nézve fontos, hanem a külföld tudósaira és művelt közönségére is nevezetes vonzóerőt fog gyakorolni. Elhatározta ugyanis a nemes gróf, hogy egy értékes, és fajunk eredetére vonatkozólag is rendkivűl érdekes múzeummal gyarapítja székesfővárosunk közintézeteit.
E múzeum Kovács Frigyes műépítész tervei szerint, a Rózsa- és Szegfű-utcza sarkán épül, tőszomszédságában a gróf lakásául szolgáló kis palotának, melynek homlokzatát is összhangzatba hozzák a múzeum homlokzatával.
A faragott kőburkolatú homlokzat olasz renaissance stílű lesz s nemes egyszerűségével fogja hirdetni az épület komoly rendeltetését.
A homlokzat díszei: a tudományt és művészetet jelképező szoborcsoportozatok, melyek közt a grófi czímer foglal helyet. Az allegorikus csoportozatok agyagmintái már készen vannak s legközelebb a szobrász vésője alá kerülnek.
Az épületnek két bejárója van, egyik a Rózsa-, másik a Szegfű-utczában. Amaz a gróf magánlakásához, emez a múzeum helyiségeihez vezet. Az előcsarnok, valamint a tágas lépcsőház falait vaskóhi márványnyal burkolják, s a kétoldalt álló márványoszlopok kellemes hatást tesznek a belépőre. A kettős karú lépcsőzet az udvarra nyiló nagy ablakon kivűl felülről is nyer világosságot.
A gróf gazdag fegyvertára a földszinten lesz. Antik, történeti érdekű, keleti fegyverek minden neme képviselve van benne. Ennek az osztálynak gyűjtését még a gróf nagyatyja kezdte meg, Zichy Jenő pedig tetemesen gazdagította utazásain vásárolt szerzeményeivel. A fegyvertár melletti termekben a grófnak rendkivűl érdekes régiségtára talál helyet. Ezen termekkel összeköttetésben van a gróf magánlakása.
A tágas udvarban levő kocsiszínben fog állni a grófnak az ezredévi hódoló menetre készült díszhintaja, mely, mint a magyar kocsigyártás remeke, annak idején nagy feltűnést keltett.
Az emeleten a lépcsőházból az előszobán át a gróf dolgozószobájába jutunk, míg más oldalt a gazdag könyvtár termein keresztül a 15 méter hosszú, nyolcz méter széles nagy képtárba érünk, mely aligha lesz elég a gróf 450-500 értékes képből álló gyűjteményének befogadására; ezért valószinűleg még egy-két termet kell e czélra felhasználni.
A képtár kincsei közül különösen kiemelendők: Kupeczky és Mányoky régi magyar művészek képei; továbbá Michel Angelonak egy képe, Tintoretto, Tizian, Dürer több műve. Egy szóval a klasszikus festészet minden korszaka képviselve van e képtárban egészen a jelenkorig.
Az iparművészeti osztályban rendkivűl érdekesek a magyar vonatkozású tárgyak, továbbá a gazdag bronzgyűjtemény, mely egymagában európai érdekűvé teszi a múzeumot.
Az emeleten lévő többi teremben gróf Zichy Jenő nagyértékű műkincseit, Ázsiában nagy áldozatok árán szerzett úti emlékeit, néprajzi tárgyait s a magyarok eredetére vonatkozó összes gyűjteményeit fogja kiállítani.
A múzeum a nagyközönség által hetenként háromszor díjtalanúl megtekinthető lesz.
Az új múzeum gróf Zichy Jenő ritka áldozatkészségének és fáradhatatlan búvárkodó munkásságának gyümölcse a hogy nem zárja el, hanem megnyitja a nagyközönség előtt is, ez | csak növeli a nemes gróf érdemeit, a melyeket buzgó fáradozásaival a közélet terén szerzett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 14.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page