Normál kép: 1900bb_Page_057_o.jpg   Méret: 770x906 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_057_o_nagykep.jpg   Méret: 1000x1177 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Rajovics Dragomir, a szkupstina alelnöke.
Arczképek a szkupstinából.
Nisi és belgrádi fényképek után.

Ismertető szöveg: A szkupstina.
A szkupstitna, a szerb országgyűlés régi intézmény, de mai alkotmányos alakját csak a hatvanas években nyerte. Szerbiában régen az ország nagyjainak gyülekezeteit nevezték így. A török hódoltság alatt a községek vénjei, a kmet-ek, a törököktől megtűrt szkupstináikon vetették ki az adókat, melyeket a basák róttak reájok. Nagy Milos szerb fejedelem a szabadságharcz után rögtön megújította ezt a intézményt és utána minden Obrenovics a szkupstinában kereste uralma leghatalmasabb támaszát. A szkupstina igtatta be az Obrenovicsok nemzeti dinasztiáját, miután a Karagyorgyevics-családot trónvesztettnek nyilvánította. Ez választotta fejedelemmé később Milánt is, ez adta az országnak az alkotmányt, szavazta meg a török háborúkat, proklamálta a királyságot, s ma is tevékenyen működik az ifjú Sándor király oldala mellett, a ki erélyesen vezeti országát a kulturális, politikai és gazdasági előrehaladás útján. Tekintve azt a viszonyt, mely Magyarország s az Obrenovicsoknak velünk tőszomszédos királysága között fennáll, azt hiszszük, hírlapírói kötelességet teljesítünk, ha e lapok olvasóival megismertetjük a nevezetesebb politikusokat, a kik ez idő szerint Szerbiában irányadók. Többnyire ismert férfiai a politikai életnek, a kik már gyakrabban érintkeztek hivatalos ügyekben, politikai vagy pénzügyi tárgyalások folyamán Magyarország vezető köreivel. A kormányférfiak mellett a szerb országgyűlés (szkupstina) néhány kiválóbb tagját is bemutatjuk.
...
Rajovics Dragomir, a szkupstina alelnöke, igazi diplomata és államférfi. Alapos műveltsége és tudományossága, a társadalmi érintkezésben finom modora, a szónoklásban tárgyilagossága tekintélyt szerez neki. Többször volt már miniszter, államtanácsos, követ a külföld legfontosabb pontjain s mindenik állásában érdemeket szerzett királya és hazája iránt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 18.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page