Normál kép: 1900bb_Page_193_a.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1900bb_Page_193_a_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A villamossági palota tetején levő csillag szerelése.
A párisi világkiállításból.

Ismertető szöveg: A villamos palota csillaga a párisi világkiállításon.
A legkülönösebb épületek egyike a világkiállításban az elektromosság palotája. Egy palota a levegőbe építve, melynek nincs homlokzata, sem bejárata, sem alapépítménye: az egész egy nagy, pompás tetőzet, semmi egyéb. Hasonlították már diadémhez, kinyitott napernyőhöz, körben kiterjesztett pávafarkhoz, s mindegyik hasonlatnak van valami alapja, ha az ember távolról nézi a palotát. A palota számára kijelölt terület egy mindenfelől nagy épületektől körűlvett keskeny telek. Azt a három föladatot kellett megoldani: hogy a palota látható legyen minden más épületek fölött, hogy elfödje még a régi gépcsarnokot is és végűl, hogy már a külsején is meg lehessen ismerni rendeltetését. Ezt az utolsó czélt a palota építője, Hénard építész, azzal érte el, hogy az épület diszítésének főmotívumáúl az elektromosság diadalát tüntette fel.
Nappal, a vert czinkböl készült, csipkeszerüen, finoman áttört tetőzet középső s legmagasabb pontjára fordul a figyelem. Itt, 60 méter magasságban egy talapzaton az elektromosság tündérének szobra van: szép nőalak, egy ló és egy sárkány vonta szekérben állva. A szoborcsoport mögött egy óriási csillag terjeszti ki aranyozott hegyeit minden irányba.
A villamos fénynek nagy szerep jutott nem annyira a kiállítás rendes világításában, mint inkább az ünnepi kivilágításokban. S erre a czélra nagy ügyességgel is használják föl. Új, meglepő fényhatásokat tudtak elérni az izzófény tulajdonságainak felhasználásával s erre különösen a villamosság palotájának tetőzete bizonyult alkalmasnak. Hogy mily pontosan és megbízhatóan van ez az építmény szerkesztve és berendezve, mutatja az is, hogy mindjárt az első próbánál minden zavar nélkül, mintegy varázsütésre, egyszerre gyúlt ki az az ezernyi villamos lámpa, a mely rajta s benne el van helyezve. Valóságos tűzijáték, még pedig a legnagyszerűbbek közül való, mikor ez a hatalmas tetőzet egyszerre csak kigyúl, változatos, gazdag formáival, különböző színes fényeivel olyan hatást keltve, mint valami mesebeli tündérpalota. Tizenegy nagy fényszóró van rajta elhelyezve, melyeknek a szivárvány minden színében, ragyogó fénye a czinktetőn levő ablakokon verődik vissza s terjed szét minden irányba. E fényszórók fénye beleolvad a többibe, ha a tetőzet összes villamos lámpái, - melyeknek száma ötezerhétszáz, - kigyúlnak, ha pedig az izzólámpákat eloltják, teljes mértékben érvényesülnek a fényszórók.
A fényes épület fődísze a tetején levő nagy csillag, melyet képünkön bemutatunk. Egy harmincznyolcz hegyű nagy csillag ez, átmérője 15 méter. Aranyozott vascsövekből van készítve, sulya hetedfél tonna. Képünk a csillag fölépítését mutatja be: állványok emelése nélkül állították össze, az egyik szárára támaszkodva állították be a fölötte valót s úgy jutottak föl a legfelső hegyéig.
A csillagra hat óriási ívlámpa vetíti fényét kristályból készült virágalakú díszítményeken keresztül, színes, rejtelmes fénynyel árasztva el a csillagot s az előtte álló szobrot. A szobor alatt az 1900-as évszám van száz izzólámpából kirakva.
A palotán s a tetőzetén levő ötezerkétszáz izzólámpán és tizenhét nagy ivlámpán kívül még 1500 villamos lámpa van elhelyezve a "vizivár" nagy ívében. Ezek ünnepélyesebb alkalmakkor csodás fényhatást keltve ragyognak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page