Normál kép: 1854_pix_Oldal_41_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1854_pix_Oldal_41_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: Mindazok között,kik a legutóbbi évek alatt történetünkben szere­peltek, egyedül Deák­nak jutott az a szeren­cse, hogy mind párt­ hívei, mind ellenfelei által ép azon tisztelet­ben részesüljön, melly­ ben osztozott évekelött. A ki annyira sze­rette hazáját, s hon szeretetével soha sem ártott , mindig csak használt annak. A ki soha meg nem bánta azt, a mit mon­dott s soha meg nem másította véleményét. A kit a kedvező sors el nem ragadt, a bal­ szerencse le nem vert; ki mindig, minden kö­rülmény között önma­ gához hasonló maradt: szerény, egyszerű hon­polgár, dicsvágy és érdemrendek nélkül. Egy vonás a nagy honti életéből elég ar­ra , hogy őt egész lényegében lerajzolja előttünk. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1. évf. 43. sz. (1854. deczember 24.))Deák Ferenc tekintélyes, régi nemesi család hetedikgyermekeként született a Válicka-patak menti Söjtör községben, ami akkor a család egyik tekintélyes birtokának központja volt. (A másik központ a 19. század elején Kehidán és környékén volt.) Családja a ma Szlovéniához tartozó Zsitkócról származott. A zsitkóci birtok Deák születése idején azonban már a család szempontjából nem volt annyira jelentős, ugyanis nagyapja, Deák Gábor - akiről kutatók azt állítják, hogy a dúsgazdag Hertelendy Anna feleségül vételével alapozta meg a család szerencséjét - a söjtöri és kehidai birtokok fejlesztését helyezte előtérbe. A nagyapa azonban még feltehetően Zsitkócon született és élt is, bizonyos ideig. Az ő Ferenc nevű édesapja is már főszolgabíró volt. Hiteles források szerint az elődök már a 17. században biztosan Zsitkócon éltek. Az is biztos, hogy a család már 1703-ra nemesi rangra emelkedett, mert több forrás szerint is akkortól már szerepelnek nemes Deákok Zsitkócon. (Forrás: Wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page