Normál kép: 1855_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1855_pix_Oldal_07_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A hajdani tatárkánok palotája Bakcsiszerájban.

Ismertető szöveg: Kercs után Baktsi-Szerái nyujt legtöbb érdekeset az utazónak, itt lévén a hajdani tatár-kánok palotája, mellynek izlése, keleten látható hasonló épületektöl igen különbözik. - A kánpalota ablakai, ajtai s a mennyezet faragványokkal gazdagon diszitvék, most ezek veres és zöldfestékkel lévén bemázolva, a szobákban uralkodó mystikus homálylyal kellemetlen rikitó ellentétben vannak.
A kán szeráilja tetemes kiterjedésü szabálytalan négyszöget képezett, s mielőtt az orosz kormány egyik romlásnak indult részét le nem rontatá, még nagyobb volt. A szük kapun keresztül menve, a kán és családjának szobái jobbra nyilnak, a mecset és a temető helyek balra, hátul az udvar szobái valának, mellyek azonban most bármelly tekintélyesb ajánló levéllel ellátott utazónak nyitvák. A szobák különféle nagyságúak s alakúak, a nagyobbakban szökőkutak vannak alkalmazva.
Valamivel hátrább van a törvényszéki terem kerekdeden épülve, aranyzott boltozattal. A világosság kevés nyiláson hat a terembe s még ezek is bezárattak, ha fontosabb ügy tárgyaltatott, s az egész nagy terem csak néhány lámpával gyéren világittatott, hogy az igazság szolgáltatását mi se zavarja. - A vádlott kihallgattatván, ha bünösnek itéltetett, balra kivezették, és a reá mért büntetést azonnal ki kelle állania, ha felmentetett, jobbra vezeték ki az udvarra s onnan a szabadba. - A terem felső részén sürü rácsokkal elzárt erkély volt, mellybe a kán, ha a tanácskozásnál jelen kivánt lenni, helyet foglalt anélkül, hogy a birák öt észreveheték. A kánok gyakorta voltak jelen, személyesen Ügyelvén fel az igazság hű kiszolgáltatására, s jaj volt azon birónak, ki magát az itélet kimondásában magán érdek által vezettetni engedé.
Az udvar hátulsó részén volt a kán háreme, az előtérből magas fal által elválasztva. - Egy nem igen nagy terjedelmü kéjkertben épült kis ház szolgált a kán négy feleségének lakásul, kik itt többnyire csendes visszavonultságban éltek. A kert egyik odalán, virágkertecskében volt a nők fürdője, mellyre egy szomszéd szobácska ablaka nyilt. A büszke kánok ugyanis szerették szép nejeiket a fürdőben meglesni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1854. november 26.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page