Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_03_Kep_0002.jpg   Méret: 770x556 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_03_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 3809x2750 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Washington város.

Ismertető szöveg: "Washington város a Marylandtól elválasztott Columbia-kerületben fekszik a Potomac folyó mellett, és pedig mintegy 30 mérföldnyire ennek a Chesapeake-öbölbe ömlő torkolatától. Baltimorevárostól 9, Philadelphiától pedig 42 mérföldnyi távolság választja el, mely városokkal vaspálya által van összeköttetésben. Fekvése, melyet maga Washington elnök szemelt ki (a kitől nevét is nyerte) rendkivül szép, környékén kellemes halmok és völgyek, rétek, mezők és gyönyörü erdők váltakoznak, melyeket a széles Potomac-on kivül több kisebb folyó szel keresztül. Maga a város azonban korántsem nyujt ily gyönyörü látványt. Valamennyi főutczái tulságosan szélesek, de ezek közt csupán csak egy, a Pennsylvania-utcza van egész hosszában házsorokkal beépitve; sok utcza még nincs kikövezve, sőt némelyek füvel vannak benőve. A város csupán a közepén, a Kapitol, a kongresszus széke és a "fehér ház," az elnök lakása közt képez egy tömör testet, kiépitett fő- és mellékutczákkal. A város többi részeiben csak egyes házcsoportok tünnek fel, s az egész körül-belől oly képet nyujt, mint egy nagy falu néhány palotával a egypár tuczat városi utczával. A Pennsylvania-utcza mely 300 láb széles és egy angol mérföld hosszu, s a "fehér házat" a Kapitollal összeköti, - a város diszutczája. Itt vannak a legelőkelőbb szállodák, a legdiszesebb boltok és raktárak; itt járnak fel s alá a körmenetek és küldöttségek, melyek a kongresszus ülései alatt Washingtonban a közbeszéd főtárgyát képezik: itt sétál ugyanez időben az előkelő világ gyalog, lóháton és kocsikon. Nagy kár, hogy a nyilvános épületek, melyek nemcsak nagyságuk-, de épitészeti szépségüknél fogva is feltünők, nincsenek itt öszpontositva, hanem szétszórvák a város különböző részeiben.
A Kapitol, hol a kongresszus üléseit tartja, kétségkivül egyike a világ legnagyohbszerü épületeinek. Ez a város keleti részében egy halmon fekszik, mely annak legmagasb pontját képezi: az épületet egy parkszerü kert veszi körül, gyönyörü gyeptérekkel, facsoportozatok- és ugrókutakkal. 1851-ig egy közép- és két szárnyépületből állt, oszlopokkal gazdagon földiszitve, s egész hossza 352 lábra terjedt. Azóta két uj szárnynyal toldták meg, a közepét pedig fölemelték, ugy hogy ez most pompás kupolájával együtt 260 láb magas s egész hosszasága 751 láb. A régi épület anyaga homokkő, ellenben a két uj szárnyé márvány, s az épitészeti styl korinthusi. A középépület pompás köröndöt képez, mely a kongresszus mindkét házának előcsarnokául szolgál, gazdagon megaranyozva és kifestve. Balra a képviselők házába, jobbra pedig a szenátusnak valamivel kisebb teremébe juthatni." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. augusztus 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page