Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: 770x950 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1357x1674 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Máté István, néptanitó.

Ismertető szöveg: "Azon élte alkonyán álló agg férfiu, kinek fejére teszszük ma a nyilvános elismerés koszoruját, Máté István, jelenleg nagy-beregi leánytanitó. Még Mária Terézia uralkodása alatt 1764-ben születvén, most 97 éves, melyből 61 évet töltött a falusi iskolák padjai között. Hatvan évnél tovább müködik e férfiu a polgári foglalkozások egyik legfontosb körében, melyről, tudjuk, mennyi küzdéssel, fáradozással és gyakran nélkülözéssel jár.
...
Máté István, mint fentebb irtuk, jelenleg nagy-beregi leánytanitó, Tiszabecsen, Szatmármegyében született 1764-ben. Édesatyja ugyanott tanitó volt. Iskoláit Sárospatakon végezvén, később ő is atyja szerény pályájára lépett, s legelőbb Tisza-Kereszturon kapott tanitói alkalmazást, mely egyházi község akkor, valamint T.-Becs is, a beregi egyházmegyéhez tartozott.
Épen a jelen század kezdetén, 1800-ban lépett Máté István a tanitói pályára, s azóta folyvást müködött nemes hivatásában a következő helyeken: Tisza-Kereszturon 3, N.-Lónyán 9, Márokpapiban 8, Nagy-Muzsalyban 5, Rafajna-Ujfaluban 9, Fornoson 9, Fehércsén 1, Bótrágyon 3, ismét R.-Ujfaluban 1, Ugornyán 3 évig, s végre mostani állomásán N.-Beregben mint leánytanitó már egy évtizednél régebben.
Hogy munkásságát sikerdúsan folytatá, leginkább bizonyitja azon köztisztelet, melyben szülők, gyermekek, egyházi elöljárók és tagok, s átalában minden rendü polgártársai előtt áll.
Érdekes adat életéből, hogy 60 év alatt, mint egyházi éneklő, hány embert kisért ki e siralom völgyéből a jobb világ küszöbére. Az általa eltemetettek száma 990-re megy - egy egész ezred halott! Temetési jegyzőkönyvét a mult évig pontosan vezette; azóta az éneklési szolgálat alól fölmentetett. Tanitványait ma is, mint mindig, igazi atyai szeretettel tanitgatja." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. október 20.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page