Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_10_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Darányi uj népiskola.

Ismertető szöveg: "Darányi uj népiskola.
(Somogymegyében.)
Népünk alsóbb rétegének a szellemi müvelődés minő fokán állását annak iskolájáról lehet, mint kétség nélkül legbiztosabb jelről fölismerni. - Ennélfogva a nevelésügy iránti közönyösség párnáján henyélők serkentésére, másrészről az illető egyház ügyszeretetének némi méltánylatául közöljük itt rajzban a darányi (b. somogyi falu) ujonnan épült ref. népiskolát. Ezen, a maga nemében még a szomszéd megyékben is páratlan, s több év óta tervezgetett középület alapköve 1860. május 7-én, tehát a vallásügyre nem épen kedvező időben tétetvén le, daczára, hogy kezdeményezéskor az egyház 300 ft. (ebből is 100 o. é. ft. néhai Eröss Sándor urnak nagylelkü hagyománya) s körülbelől 20-25 ezer téglánál többel nem rendelkezett, Isten segélyével e folyó 1861-ik évi szept. 30-ára szerencsésen befejeztetett, kerülvén a magát pénzes gabonával önként megadóztató buzgóságnak a roppant gyalog- és igásnapszámon kivül (csupán töltés van az épületben 3600 kocsi homok) 6000 pftba, mely összeg az épület nagyságát, csinosságát s czélszerü fölosztását tekintetbe véve, inkább kevés, mint sok. - A 14° hosszu, 7° s 1' széles s 3° magas falu, 18, s ezek közül az iskolát két, s mint látható, a tanitólakot megvilágositó egy kettős- ablaku, - továbbá 16, közülök 5 kétszárnyra nyiló ajtaju épületben van a fiu- s leánygyermekek számára külön 2 tágas, 5-5 ablaktól világositott egészséges tanterem; egy segéd- s a tanitó számára 4 lakszoba, konyha, pincze, éléstár. Rajzunk a kelet s dél- felőli oldalt mutatja; mindkét osztályba a külön bejárás az udvar felől van.
Adjon Isten sok olyan buzgó s értelmes népet a hazának, mint a darányi, ekkor aztán nem fog ajkunkról még akaratlanul is ellebbeni : 'Népnevelés, jöjjön el a te országod.' (Molnár István. )" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. november 10.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page