Normál kép: 553-562_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Nagy Pál

Ismertető szöveg: "Nagy Pál népszerűsége az országban , különösen megyéjében évről-évre növekedett, minél in­kább vívták ki az általa védett elvek u diadalt. Igy történt, hogy Sopronmegye, melly az egyes országgyűlések befejezése után saját gyűlésein hallgathatá a nagyhírű szónok heves nyilatkozatai­nak folytatását, továbbra is Nagy Pált választá meg követéül az 1811-i, továbbá a hires 1825-i (mi­dőn a magyar Akadémia megalapítása, körül az ö lelkesítő szavainak legnagyobb érdemé volt), utóbb az 1830-i, 1832-i, s végre az 1840-i országgyűlésekre. E gyűléseken Nagy Pál csak előbbi fényes politikai pályáját követte, azonban a hanyatló erejű férfiú sem kerülheté ki, hogy szerepe s népszerűsége mindig kisebbé ne legyen. Az élet titkainak egyike : jókor lépni le a működés színpadáról." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 47. sz. (1858. november 21.) )Édesapja Nagy Sándor, édesanyja Somogyi Erzsébet. A szülőháznál kezdte tanulmányait, később a soproni gimnáziumban, majd a pozsonyi Akadémián tanult. Később Pesten volt joghallgató, nagybátyja Nagy József királyi személynök mellett hites jegyző volt és itt szerzett ügyvédi oklevelet is. Az 1797. és 1805. évi nemesi felkelésekben kapitányi és később őrnagyi rangot viselt. Ezután a megyei közélet és gyűlési szereplés nyilvános pályájára lépett és csakhamar kitűnt szónoki tehetségével és rettenthetlen bátorságával. Először 1805-ben jelölték országgyűlési követnek, majd 1807-ben egyhangúlag meg is választották. Nemes tűzzel emelt szót már akkor is a nép terheinek enyhítése és állapota javítása mellett; merészen ostorozta a lefelé dölyfös, felfelé szolgai, önző oligarchiát, az úrbéri visszaéléseket, a fosztogató adórendszert, a tisztviselők zsarnokságát és a megyei nepotizmust. A monarchia terhes és zilált pénzviszonyai birálásában is úgy kitüntette magát, hogy a következő országgyűlések is jónak látták e tárgyban az általa kijelölt úton járni. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page