Normál kép: 613-624_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 613-624_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gróf Montalembert Károly

Ismertető szöveg: "Montalembert gróf egyéniségét megismertetni, már csak azért is igen korszerű most, mert ö egyike azon tudós férfiaknak, kiket a Magyar Akadémia a mult héten bevégzett nagygyűlése alkalmával, külföldi levelezői tagjainak diszes sorába megválasztott. E válasz­tás eléggé indokolva volna ugyan a grófnak rég elismert statusférfiúi állása és átalános tudományos érdemei által is, de hozzájá­rul, hogy 1836-ban egy munkát is adott ki melly hazánk múlt­jára vonatkozik s Magyarországi Szent Erzsébet történetét" adja elö. Montalembert neve régóta ismeretes a franczia politikai élet küzdterén, mindazáltal soha sem volt az olly tárgya az európai közfigyelemnek, mint épen napjainkban, midőn kiválólag azzal találkozunk hetek óta a hirlapok hasábjain. A hiressé vált Montalembert-per" eredetéről s lefolyásáról bővebben értesítettük olvasóinkat a Politikai Újdonságokban s nem lehet e helyen, szorosan a tényekhez ragaszkod­va, egyebet tennünk, mint röviden összefogni e tárgy velejét. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 5. évf. 52. sz. (1858. deczember 26.))Ifjú korában a szabadságért lelkesedett és Lamennais katolikus forradalmi lapjának (L'Avenir, 1830) volt a munkatársa, majd megalapította a Correspondant című lapot. Az 1848. évi forradalommal kibékülve, beválasztatta magát az alkotmányos nemzetgyűlésbe. Kezdetben a mérsékelt köztársaságiakhoz csatlakozott, de csakhamar a reakció pártjára állt. Az államcsíny után egy ideig III. Napóleont támogatta, aztán ellenzéki lett, de 1857-ben kimaradt a választásokból. ezóta kizárólag irodalommal foglalkozott, bár kevesebb sikerrel, mint a politikával, ahol szónoki tehetségével nagy sikereket ért el. A francia akadémia 1851-ben rendes, a Magyar Tudományos Akadémia pedig 1858-ban kültagjává választotta. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page