Normál kép: 037-048_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x894 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 037-048_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 847x983 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Toldy Ferencz

Ismertető szöveg: "Toldy Ferencz 23 év óta adja jelét, hogy a fentebbi tulajdo­noknak teljes birtokában van, s a magyar közönségnek száz meg százszor volt alkalma elismernie, hogy az Akadémia titoknok! díszes hivatalát nálánál alig tölthette volna be méltóbban más irodalmi férfiú B hogy Toldy Ferencznek, ha egyéni tulajdonságai­nál fogva ez állásra eleinte legtöbb igénye volt, most már annyi érdeme van rá, hogy e részben vele senki sem mérközhetik. Ez elismerést a fáradhatlan szorgalmú férfiutói nem fogják meg­vonni még azok sem, kik az irodalmi küzdtéren, a nézetek és vélemények elágazó mezején, vele ollykor szemközt állanak." (FORRÁS: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 4. sz. (1859. január 23.))Schedel Ferenc postatiszt és Thalherr Jozefin fiaként született, eredeti családi neve Schedel. Szülei (akik nem tudtak magyarul) lakásukat 1807-ben Pestre tették át, és Toldyt 1812 húsvétja után a pesti magyar iskolába adták, 1813-ban pedig a gimnázium első osztályába Ceglédre küldték, hogy megtanuljon jól magyarul. A gimnázium II-V. osztályát már Pesten látogatta 1814-18 között a piaristáknál a VI. osztályt Kassán végezte, ahova apja a szlovák nyelv megtanulása végett küldte szlovákul itt keveset tanult, de Pethő Krónikája és Baróti Verskoszorúja ott keltette fel a magyar irodalom iránti érdeklődését. Egy év múlva ismét visszatért Pestre, ahol 1819-22 között a három évi bölcseleti tanfolyamot végezte ez alatt kötött barátságot Bajza Józseffel. 1820-tól járatos volt Budán Virág Benedekhez is, valamint Horvát Istvánhoz. Az irodalomban és nyelvészetben Kazinczy Ferenc lett az ideálja, és magával ragadta a nyelvújítás. Versekkel (1818-tól) és szépirodalmi kísérletekkel kezdte írói pályáját. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page