Normál kép: 181-192_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 770x626 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 181-192_pix_oldal_2_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1368x1113 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Sirok

Ismertető szöveg: "Epitési idejét a építője nevét a történet eddigelé nem derítette fel. Több ujabbkori iró (Fényes, Lisznyay) azon állításait, hogy 1561-ben Országit Kristóf épité e hatalmas sziklavárat, megczáfolják a regi, tudomásunkra ju­tott okmányok, mellyek a most emlitett év előtti keletkeztének kétségbe nem vonható tanúiul lépnek fel; igy nevezetesen már 1320-ban a Bocskay családnak az egri káptalan által kiadott osztálylevelében Bocskay Gergelyre jutott Kechznjla (most Szajla) nevü helység bővebb ismertetése végett megemlitettik, hogy Hevesvnrmegyében Sirokvár mellett fekszik. Szerencséseb­bek vagyunk annak kipuhatolásában, kik birták légyen a környéket,mellyen a vár állot, a birtokolási kiszámítást nagy valószínűséggel a magyarok be­jöveteléig felvihetjük, iránypontul szolgálván Béla király névtelen jegyzője, a késő utókor tudomására juttatván, hogy a Mátra erdeje a körülfekvő vi­dékkel Edömér vezérnek jutott, kinek unokája Pota a Mátrahegy tövén a hasonnevű várat épité, Edömér utódjait találjuk a közel jövőben is Sirokvár és környéke bírásában." Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 16. sz. (1859. április 17.))A község neve szláv eredetű, jelentése: széles. A falu első írásos említése 1302-ben történt.A község feletti 296 méter magas hegyen álló siroki várat az Aba nemzetségbe tartozó Bohr-Bodon család építtette a 13. században egy korábbi pogány szláv földvár helyén. Mivel a család Csák Mátéhoz csatlakozott Károly Róbert királlyal szemben, ezért a királyi sereg 1320-ban ostrommal elfoglalta tőlük Sirokot, és a vár királyi vár lett. A 14. század végén a Tari család tulajdonába került, majd többször gazdát cserélt. Eger 1552-es sikertelen török ostroma után Sirok várának hadi jelentősége is megnőtt, ezért a várat megerősítették. Ekkori tulajdonosa, Országh Kristóf építtette ki az olaszbástyákkal védett alsó várat. Eger 1596-ban történt elfoglalása után az akkori siroki várnagy harc nélkül feladta a várat. A törökök az így megszerzett erősséget a környékbeli lerombolt templomok köveiből továbbfejlesztették és 90 éven keresztül birtokolták. A törökök elvonulását követően a vár lassan elvesztette hadi jelentőségét és pusztulásnak indult. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page