Normál kép: 265-276_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Forgách Ferencz

Ismertető szöveg: E nevezetes férfiú életviszonyait leginkább jellemzik levelei : Nádasdy Tamás nádorhoz, Bornemissza Pál erd. püspökhöz. To­ vábbá Veráncz érseknek hozzá intézett irata, midőn a méltatlan elmellözésért Miksa királytól elpártolt; Beuessa Péternek Forgá- chot magasztaló levele Zápolya Zsigmond Jánoshoz, Brutus Mi­ hályé Forgáchhoz Baselból s más helyekről stb. Jelesen védelmezi öt Horányi a rágalmazó irók ellen, kik egy helyen hizelgönek tartják, mint p. o. I. Ferdinánd felett mon­dott halotti beszédében; más helyen rágalmazónak állitják, pél­dául, hogy Zachariás bibornokot igen feketén festi; pedig az or­szág Rendéi az 1569-ik országgyűlés 35-ik czikkében nyilván kikelnek az olasz ellen ugy, hogy a sok panasz után önként le­mondván a győri püspökségről, honába visszatért Zacharias bíboros úr. (Forrás: Vasárnap Ujság,6. évf. 23. sz. (1859. junius 5.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page