Normál kép: 289-300_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 289-300_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Rácz Sámuel

Ismertető szöveg: "Kassán újra kiadatott Orvosi oktatását, Ürményi Józsefnek a fel­ séges magyar kanczellária referendariusának azért ajánlva, mert az teljes szívességgel javasolta felséges asszonyunknak, hogy ez a neme is behozattatnék az orvosi tudománynak országunkba, melly a falusi borbélyokat oktatná a közönségesebb nyavalyáknak orvoslására. Midőn Mária Terézia királyné 1769. végén a nagyszombati egyetem 3 karához t. i a hittani, bölcsészeti és jogtanihoz, ezen utóbbit ujabb adományozásokban részeltetvén, az addig ott nem létező orvosi kart is kapcsolta, azt tanárokkal ellátta, s az egész egyetemet a Van Svieten, ausztriai főorvos és birodalmi közokta­tási miniszter által a bécsi és prágai egyetemekre nézve behozott módszer szerint kormányozni elrendelé : a magyar orvos egyete mi tanári testület 5 tanárból állott, kikhez miután az egyetem a je­zsuiták 1773-ban történt eltöröltetése után azok kezéből nem csak kiesett, de ujabb, 1770-ben történt átalakittatásától számítva már királyi egyetem czime alatt még 7 évig Nagyszombatban tartózko­dása után 1777-ben Budára a királyi-palotába az összes magyar öt tanárhoz Rácz Sámuel választatott, mit ö 1794-ben kiadott. Borbélyi tanításainak első darabjában következőleg emlit meg : Legelőbb a borbélyokat a belső nyavalyáknak orvoslására közön­ségesen a budai Universitásban tanitani kezdette a könyv szerző 1777. esztendőben novembernek első napján. Ilyen tanítások en­nek előtte Magyarországban soha sem voltak. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 25. sz. (1859. junius 19.))Református székely szülők gyermeke, később a jezsuiták térítették át és nevelték. 1772-ben már végzett orvos volt, midőn mint Az emberi élet általános ismeretét tanító könyvének előbeszédében (1802) írja: "Bécsben (ahol tanult és 1773-ben ugyanott nyert orvosdoktori oklevelet) számos betegek észlelésével és gyógyításával foglalkozék." Majd Nagybányán, királyi kamarai és városi főorvosi hivatalt viselt 1777-ig. Mária Terézia királynő 1769 végén a nagyszombati egyetem három karához, a hittani, bölcseleti és jogtanihoz, majd ez utóbbi újabb adományokban részesíttetvén, az addig ott nem létező orvosi kart is kapcsolta, azt tanárokkal ellátta és az egész egyetemet a Van Svieten ausztriai főorvos és birodalmi közoktatási miniszter által a bécsi és prágai egyetemekre nézve behozott módszer szerint kormányozni elrendelte. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page