Normál kép: 313-324_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 770x755 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 313-324_pix_oldal_2_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1208x1185 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Révay Miklós

Ismertető szöveg: "A franczia előörsök a montebellói uton, a szárd lovasságéi pedig a helység mellett voltak felállitva. Baraguay d'Hilliers tábornagy hadteste, melly az osztrák támadásnak legelől volt kitéve, meglehetősen szétszórva volt, ugy hogy csak a legnagyobb erőfeszitésekkel sikerült később a Forey-hadtest első osztályának elegendő számu csapatokat öszpontositani. Mint minden illyes alkalommal, ugy most is eleinte a támadók voltak előnyben, miután tulsulylyal birtak. Lassankint azonban a szövetségesek annyi erősitést nyertek, hogy végre az osztrákok nevezetes kisebbségben voltak kénytelenek ellenök harczolni. Franczia részről ez alkalommal Forey tábornok vezényelt, kinek egész hadosztálya nemsokára résztvett a harczban. A szövetségesek ereje kezdetben csak nehány ezerből állt, azonban a harcz vége felé annyi erősitést nyertek, hogy az osztrákokat jóval tulszárnyalák. Az osztrákok visszavonulásakor állitólag Baraguay d'Hilliers egész hadteste (30-40 ezer) részint tűzben, részint a csatatér közelében volt. A szárdok részéről leginkább csak a lovasság (egy ezred Sonnaz tábornok alatt) vett részt a csatában. Ehhez később jelentékeny számu gyalogság is csatlakozott." Forrás: (Vasárnapi Újság 6. évf. 27. sz. (1859. julius 3.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page