Normál kép: 337-348_pix_oldal_3_kep_0001.jpg   Méret: 770x527 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 337-348_pix_oldal_3_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2565x1757 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A magentai csata junius 4-én

Ismertető szöveg: "Szemközt e nagy erővel csupán a Cordom-hadosztály állt, mellynek az ellen első támadását kellé feltartóztatnia, de a túlnyomó erő ellenében egy­részt, s másrészt azért, mert azalatt alantabb, Buffaloránál, Niel s valószínű­leg Canrobert hadteste is megkezdte átkelését, kénytelen volt visszavo­nulni. E percztől fogva a francziák roppant tömegei mind a Ticinó balpartja hosszában, mind ettől oldalvást Magentának nyomultak. Ennek folytán az ausztriai csapatok ellentállása s az ellenség tárnádat ezen falu környékére szorítkozott, mellyet eleinte csupán a tiroli hegyekből csak nem rég érkezett Clam-hadtest 7000 embere s a 2-dik Liechtenstein hadtest védelmezének. A támadás e falu ellen 12 óra táján kezdődött s ugy látszik, annak nyu­gati oldalán történt, de bármilly heves volt a támadáB, a védő erők minden veszteség daczára sem tágítottak. S mig a francziák itt minden erejöket meg­teszitek, hogy ezen, a Milanóba vezető uton uralkodó pontot hatalmukba ejtsék, addig még ennél is gyilkosb harcz folyt Magenta és a Ticino közt. Ezen folyóval t. i. majdnem párhuzamosan foly egy hajózható csatorna, mellyet magas töltések szegélyeznek, s a hidon, (melly a Ticinótól e csator­nán át Magentába visz) sikerült a francziáknak d. u. 2 órakor erős állást foglalni. E híd azon Ponté di Magenta, melly a jelentésekben többször elő­fordul, s melly körül a leghevesb harcz kezdődött, mert ennek birtokától függött Magenta sorsa, s a harcz kimenetele. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 29. sz. (1859. julius 17.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page