Normál kép: 409-420_pix_oldal_3_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 409-420_pix_oldal_3_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az új országgyűlési-terem Washingtonba

Ismertető szöveg: "A washingtoni kapitól rajzát bemutattuk a Vasárnapi Ujság mult évi 48. számában. Ez épület helyét maga Washington, az északamerikai köz-társaság alapitója, szemelte ki s 1793-ban sept. 18-án le is tette alap-kövét. Mindemellett olly kevés pénz gyűlt egybe, hogy az épités csak lassan haladhatott s ezért 1812-ben, a háború bevégzése után, a congressus több ülését, a washingtoni polgárok magánházában volt tartani kénytelen. A kapitól további kivitelét 1815-ben kezdték meg. Az a római-korinthi stylben a római pantheon mintájára van épitve. A kép-viselők számának szaporodásával, a kapitól nagyításának eszméje is fölébredt, de a congressus csak több év múlva határozta el annak megvalósítását. Ezt illetőleg egy, mindkét ház által kinevezett s egyesült bizottmány 1848. máj. 28-án nyújtó be a nagyobbitási tervet. Négy hónappal később a középitészeti választmány lőn megbízva, az építési tervek benyújtására fölhívást s a legjobbnak ítélendő tervnek 500 dollár jutalmat hirdetni. Mintegy 40 terv érkezett be, és a szerencsés pálya-nyertes Anderson C. F. lett Új-Yorkból. A kivitelre felügye­lettel Meigs kapitány lőn megbízva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 35. sz. (1859. augusztus 28.))Cházár András alapítványokból tartotta fenn iskoláját. Az adományozók nevét a bejárati előcsarnokban lévő márványtáblákon lehet elolvasni, köztük olyan nevekkel, mint, I. Ferenc osztrák császár vagy Draveczky Ferenc esztergomi püspök). I. Ferenc például 5000 Ft-ot és az akkor üresen álló váci püspöki palotát rendelte intézet létesítésének céljára. A váci intézet 1878-ig az ország egyedüli siketeket oktató iskolája volt, ekkor nyílt meg Budapesten az izraelita siketnémák intézete. A megnyitás évében 3 tanerő oktatott 20 tanulót. Később a tanulók száma évről évre nőtt, így 1901-ben már 151 tanulója és 15 tanára volt az intézetnek. Miután az épület kicsinek bizonyult a tanulók elhelyezésére, Borbély Sándor az akkori igazgató akinek szobra az iskola kertjében található elhatározta, hogy a fennállás 100 éves fordulójára új épületet építtet. Itt több iskolai tanterem, tornaterem, szertár és tanári szoba is helyet kapott. Ezt a ma is működő épületet 1902 júliusában adták át. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page