Normál kép: 169-180_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x924 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 169-180_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 933x1120 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Medgyaszay István

Ismertető szöveg: De egyszersmind ekkor mondatván ki a Duna szabadsága, mely megszünteté az eddigi gőzhajótársaság kiváltságos szabadalmát, kész lett határozata. Azonnal több hajótervet dolgozott ki, s terjesztett nehány legnagyobb és vagyonosabb gabonakeres-kedő elé, és nem sikertelenül. A zimonyi Spirta kereskedőház fiatal főnöke fölkarolta az eszmét, s azonnal fölajánlá erélyes segitségét az első magángőzös épitésére a Dunán.Ezen hajóépitésnek jelentőségéhez legjobb magyarázat azon czikksorozat, melyet e hajó épitése alatt irt, s mely tavaly magyarul a Pesti Napló-ban, németül önálló füzetben, és francziául ugyanoly alakban Odesszában jelent meg. Ez iratban a viszonyok gyakorlati ismeretének, az elméleti készültségnek és világos józan észnek hatalmával bizonyitja be a gőzhajótársaság szervezetbeli hiányait, melyeknél fogva ez a gabonaszállitást nem tudta hatalmába keritni, megmutogatja a hajóépitésbeli tévesztett irányt, s mindezt azon jószándékkal, mely mindazon nemesebb szivekbe van oltva, melyek valamely nagyobb föladatra képesek lelkesülni és élni. E czikkeire irtak ugyan egy ellen-czikket, de az nem válasz, nem felelet. E férfiu személyét támadták meg, s nem a dologra szóltak; személyét is oly oldalról, hogy a védelmet a tárgyon kivül eső viszonyok csaknem lehetlenné tették. (Forrás: Vasárnapi Ujság,7. évf. 15. sz. (1860. április 8.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page