Normál kép: 193-236_pix_oldal_07_kep_0001.jpg   Méret: 770x943 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 193-236_pix_oldal_07_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 799x979 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Geduly Lajos

Ismertető szöveg: "Ochtináról Beszterczebányára hivatott meg, az onnan Bécsbe eltávozott Kuzmányi Károly helyébe. Meghivását oda már akkor azon párt, mely késöbb oly ellenséges indulattal lépett fel ellene, minden módon megakadályoztatni törekedett. Czélját azonban nemcsak hogy el nem érte, söt Geduly itt is hiveinek osztatlan bizalmával s szeretetével találkozott. 1855-ben a zólyomi egyházak főesperesöknek választák meg. 1858 óta Pozsonyban lelkészkedik. 1861-ben a dunáninem ág. hitv. ev. egyházkerület superintendenseül választatott." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 23. sz.)1837-ben a bécsi protestáns fakultáson fejezte be teológiai tanulmányait. Még Bécsben időzésekor a kálnói egyház megválasztotta rendes lelkészének, de ez állást ifjusága miatt nem vállalhatta el. 1838-ban szkálnoki pap lett. 1839-től Ochtinán a gömöri esperességben lelkészkedett és gömöri táblabirósággal tiszteltetett meg. 1847-ben a tiszai kerület egyházi jegyzője lett. 1850-ben a zólyomi egyházak megválasztották főesperesüknek. 1856-ban pozsonyi lelkész, 1861. augusztus 22-én a dunáninneni evangélikus egyházkerület szuperintendense lett. 1886-ban ünnepelte 25 éves jubileumát. Ő felsége a királyi tanácsosi címmel és a Ferencz József-rend közép-keresztjével tüntette ki; egyházi elnöke volt az ágostai evangélikus egyetemes konventnek. A főrendiháznak a ház reformja óta tagja, egyike lévén egyháza hivatalban legidősebb szuperintendenseinek. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page