Normál kép: 131-182_pix_oldal_03_kep_0002.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 131-182_pix_oldal_03_kep_0002_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Horkai Antal

Ismertető szöveg: elemi tanító, szül. 1821. máj. 5. Kak-on (Zemplénm.), hol atyja gazdatiszt volt tanult Zádorfalván, Bolván, Sárospatakon és Pesten, hol óvóképző tanfolyamot is hallgatott innét Jánosiba s 1846-ban Lacztóczra ment tanítónak, hol Szemere Miklós házánál nevelő lett. Itt ismerkedett meg Kazinczy Gáborral. Szemere Miklós ajánló levelével aztán Pestre ment de nem telt bele egy év, hogy elhagyta a fővárost. 1847-ben Tisza-Füreden tanító volt, hol árvaházat létesített Józsa György segítségével. Ez volt hazánkban az első szeretetház. A szabadságharczban mint élelmezési biztos vett részt azután bujdosott, majd börtönbe jutott, honnét csellel menekült. 1852-ben került Máramaros-Szigetre tanítónak az ev. ref. lyceum I. és II. osztályába innen 1873. szept. meghívták árva-atyának Budapestre a protestáns árvaházba elfogadta, elment, de már a következő évben meghalt és 1874. júl. 7. az írói segélyegylet temettette el. 1866-ban jegyzője volt a máramaros-tájéki ev. ref. pap-tanító egyesületnek. H. páratlan előszeretettel mívelte a gyermekirodalmat, e tekintetben úttörőnek tekinthető szokása volt csengő-bongó versecskéit elterjedtebb népies dallamokra írni az iskolákban némely dalát (mint: Nagy a világ, kicsiny benne a hazám is. A városból kimentem a pusztába) ma is éneklik. Munkáit Horkai bácsi névvel szokta jegyezni. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page