Normál kép: 429-488_pix_oldal_07_kep_0001.jpg   Méret: 770x467 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 429-488_pix_oldal_07_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1815x1101 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: I. Rákóczy György és neje Lorántfy Zsuzsánna

Ismertető szöveg: "Az első volt ifjú Székely Mózes, fia a hasonló nevű s népszerű fejedelemnek. Birtokában volt azon athnaménak, mely atyját megerősité s öt magát trónutódul jelölte. Egymagában 30 év után kevéssé aggasztó körülmény: azzá Rákóczy üldözése tette. Kimenekült s nótáztatott. Erdélybe többé nem térhetett vissza, de a porta kéznél tartás hiában igért Rákóczy több izben tetemes összegeket érte, nem adta ki; nem mintha valaha komoly akarata lett volna vele megbuktatni Rákóczyt, de kellő eszköz volt fékentartására, rettegtetésre s mindenek fölött pénzzsarolásra." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 37. sz. szeptember 15.)1644-ben, a harmincéves háború keretében, szövetségben a Svéd Királysággal megindította hadait III. Ferdinánd ellen. A váltakozó sikereket hozó első év után, 1645-ben Munkácson szövetséget kötött XIV. Lajos francia királlyal és Brünn mellett csatlakozott a svéd hadsereghez. A szultán azonban visszaparancsolta Rákóczi hadait a Magyar Királyság keleti részére, így a fejedelem inkább a békekötést választotta. 1645-ben, a linzi békében megkapta Abaúj, Bereg, Borsod, Ung és Zemplén vármegyéket haláláig; Szabolcs és Szatmár vármegyéket pedig fiai is örökölhették. A linzi béke ugyancsak megerősítette a magyarországi protestánsok szabad vallásgyakorlatát és megadta a parasztságnak a szabad templomhasználat jogát, amely megakadályozta, hogy a földesúr, élve kegyúri jogával, a jobbágyaival ellenkező vallású papot helyezzen a település templomába. Uralma alatt Erdély békében fejlődött: buzgó református volt, feleségével, Lorántffy Zsuzsannával együtt sokat tett egyháza és az iskoláztatás felvirágoztatására, de az ortodoxia szellemében szemben állva a haladóbb puritánus irányzattal s ellenségeként az unitáriusoknak és főleg a szombatosoknak. Soha annyi könyvet nem adtak ki előtte, mint az ő korában. (Forrás:wikipedia)Férje halála után, 1648-ban fiával, Zsigmonddal együtt Erdélyből Sárospatakra költözött, erre az időre esik a kollégium virágkora. Hazai és külföldi neves professzorokat (1650-ben Comeniust) hívott meg a kollégiumba, amelyet a református egyházi és pedagógiai megújulási törekvések központjává épített ki. Pártolta és segítette a puritánusokat, akik az ortodox egyházi irányzattal szemben a néptömegeknek az egyházi kormányzatba történő bevonását sürgették. Egyetlen vallásos tárgyú művében (Moses és a Prophaeták, 1641) kommentárokat közölt Bibliából vett idézetekhez. A tokaji aszú megszületésének krónikája szerint Lorántffy Zsuzsanna udvari papja, Sepsy (másképpen: Szepsi) Laczkó Máté, aki a nagyasszony birtokán a szőlőtermelést irányította, az akkori hadi események miatt a szüretet novemberig késleltette. A szőlők emiatt megtöppedtek, összeaszalódtak, így a borok édesebbek, tüzesebbek lettek. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page