Normál kép: 353_424_pix_oldal_07_kep_0001.jpg   Méret: 770x825 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 353_424_pix_oldal_07_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 872x934 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Takács János

Ismertető szöveg: "Takács János ev. református született 1813-ban. Előtanulmányait Nagy-Enyeden végezte. 1839-től 1841-ig két év alatt végezte a bécsi cs. kir. polytechnikumnak három évi tanfolyamát. 1841-ben a kolozsvári ev. ref. fő tanodában tanárnak választatván, az elöljáróság engedelmével 1844 tavaszáig a berlini egyetemen hallgatta 3⅓ év alatt a természeti tudományokat. Mint berlini tanuló, a szünidők alatt beutazta Helvécziának, Franczia- és Angolországnak egy részét, Hollandiát, Belgiumot és az egész Németországot. 1844 tavaszától 1849 tavaszáig tanitotta a kolozsvári főtanodában a természet-, vegyes mennyiségtant forditotta a Meyer Tértanát, és szerkesztette a "Természetbarát" czimü szakközlönyt. 1849 tavaszán kineveztetett a közmunka- és közlekedési magyar miniszteriumhoz kodifikáló titkárnak. 1850 elején kereset alá jővén, hadi törvényszéki itélet nyomán elvesztette tanári állomását s Pestre költözvén, a Szőnyi Pál intézetében mennyiségtant tanított s 6 éven át a magyar kir. természettudományi társulat I-ső titoknoka volt. 1856 tavaszán visszahivatott Kolozsvárra régi állomására, s azóta ott a természet- és mennyiségtan rendes tanára s igazgató tanár volt. 1867-ik julius lökétől kezdve, mint a magyar kir. távirdai szakosztály vezetője Pesten van." (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 32. sz. (1868. aug. 9.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page