Normál kép: 449-528_pix_oldal_04_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 449-528_pix_oldal_04_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Trochu tábornok

Ismertető szöveg: "Persze hogy ezen a császárságnál is szebb méltóságban annak idején a nemzeti szavazat által is megerösittessék, egy szóval, hogy ezt állandóbban viselhesse, ahhoz ezuttal nem csekélyebb föladat , mint magának a köztársaságnak megmentése kivántatik, a mi hogy a jelen viszonyok közt nem áll-e a lehetőség határán kivül, az a franczia nép lelkesedésének és erőkifejtésének mérvétől függ, mit most megitélni nem áll az emberi számitás és elörelátás hatalmában. Csak az bizonyos, hogy Európa és a müvelt világ népei most még fokozottabb rokonszenvvel nézendik a sorstól sulyosan látogatott franczia nemzet küzdelmét, s még inkább óhajtják, hogy sikerüljön neki végleg diadalmaskodni a betörő ellenségen, mert a harcz már most nem csupán nemzeti, de egyszersmind szabadságharcz jellemét is öltötte föl, mely ugy lehet, hogy világrészünkre a legjótékonyabb hatást fogja gyakorolni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 37. sz. szeptember 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page