Normál kép: 001_064_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg   Méret: 770x871 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 001_064_pix_Oldal_04_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 910x1029 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Zichy Mihály

Ismertető szöveg: "Hegyi kirándulásai egyikéből hazatérve, a herczeg egy magával hozott jókora darab granitsziklával ajándékozta meg művész vendégét, mint a ki az orosz lapályhoz szokva, Skóczia nagyszerű természeti szépségein s egyéb különösségein is különös ámulattal csüggött. E magában értéktelen ködarabot, a búcsúzás és távozás benyomásai alatt szobájában feledé hazánkfia, de véghetetlen sajnálatát fejezé ki e fölött egy ismerős előtt. íme alig érkezik meg Péter-várra, s az Abergeldie-Castleben feledett emlékkő az itteni angol követség utján kézbesittetik neki. Ezen ismételt gyöngéd figyelmes a hozzá kötött emlékek azt a durva követ becsesebbé" teszik művészünk előtt, mint ama drága ékszerek, rendjelek, fegyverek, ezüst- és porczellán edények egész tömege, mik gyűjteményét oly bő mértékben ékesitik s lakszobáinak egy kis múzeum kinézését kölcsönzik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 2. sz. januárius 14.)1847-1848 telén Waldmüller ajánlásával Szentpétervárra került, itt a cár öccsének, Mihály nagyhercegnek a felesége, Ilona nagyhercegnő lányának, Katalinnak a rajztanára lett. Zichy ezt megelőzően több hónapon keresztül részt vett az orosz nagyhercegi család európai utazásában (Gleichenberg, Berlin, Firenze, Nizza). A nagyhercegnő udvarában élte át a magyar forradalom és szabadságharc sikereit és a hazája eltiprását jelentő cári intervenciót. Ekkor megszünteti a kapcsolatot a nagyhercegnő udvarával, 1849 őszén már minden jövedelem nélkül él az idegen nagyvárosban. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page