Normál kép: 369_464_pix_Oldal_06_Kep_0001c.jpg   Méret: 545x703 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Ünnepi viselet Szent-Erzsébeten

Ismertető szöveg: "A jellemző népviseletek s népszokások az átalános miveltség egyenlősitő (nivelláló) befolyása alatt már már kiveszőben vannak mindenfelé. Csak oly vidékek és népfajok, melyek lehetőleg elzárkóznak a világgal való érintkezéstől, őrzik még e régi sajátságaikat. Az erdélyi szászok e részben is kitűnően konzervativ nép. Mindenben ragaszkodnak a régihez. Községi életök és municzipalis szerkezetök épen oly szivósan tartja magát az újkor ellenkező áramlásaival szemben, mint a hogy pl. a földmivelésben, az iparűzésben, az építkezésben s a ruházkodásban és az életmódban most is ott vannak a hol századokkal ez előtt voltak. Az idővel haladni semmiben nem szeretnek. S ez, akkor, midőn a haladás bizony sokban igen kétes becsű s a régi jónak uj roszszal való fölcserélésével jár, egyfelől dicséretes is bár másfelől a merevség, melylyel a régi roszat is megtartják az uj jobbal szemben, épen nem válik sem előnyükre, sem dicséretükre." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 25. sz. junius 21.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page