Normál kép: 079_174_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: 770x961 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 079_174_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 947x1182 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Tisza Kálmánné.

Ismertető szöveg: Tisza Kálmánné, gr. Degenfeld Ilona, gr. D. Imrének, a hazafias és magas míveltségű főúrnak s a ritka szívjóságáért és emelkedett nemes lelkületéért köztiszteletben állott néhai Beck Paulina grófnénak második leánya, 1860-ban ment nőül Tisza Kálmánhoz, ki a protestánsügyi szeptemberi pátens ellenében éppen akkor diadalmasan kiküzdött harczban való részvételéért, sőt fiatalsága daczára csaknem vezérlő szerepéért, a közfigyelem és tisztelet tárgya lön. A magas szellemű hölgy egészen méltó volt, szívben, elmében, kedélyben, azon férfiúhoz, ki egy év múlva már egyik parlamenti párt élére lép, a gróf Teleki László által üresen hagyott vezéri helyre, ki éveken át a magyar országgyűlési ellenzék vezére, s ma Magyarország kormányelnöke. Küzdelmeit, gondjait fiatal, kedves neje enyhítette mindig, ki a nőies anyai hivatás teljesítésében ismerte föl élete legfőbb czélját, s a családiasságban az igazi amulettet, melylyel minden jók szívét, tiszteletét meg lehet nemcsak nyerni, hanem tartani is örökre. Bár a magyar nők jótékonysági mozgalmaiban folyvást részt vett, nem hasonlított soha Boz-Dickens Mrs Jellibv-jéhez, aki az afrikai szerecsen gyermekek jobblétén aggódva, saját házát s gyermekeit szélnek eresztette. Saját gyermekei gondos és szerető anyja, még a jótékonyság terén is azt a tevékenységi kört választotta, mely a kisdedeket óvja az elárvulástól, elhanyagolástól, testi és szellemi veszedelemtől: a kisded - óvást. A társadalmi téren, a főrangú hölgyek férfias kedvteléseiben alig vesz részt, ellenben az irodalmi s művészeti mozgalmak iránti érdeklődés által tűnik ki. Csak közelebbről is, mint az írói és művészi bál lady patronesse-e, megnyerő bájjal teljesítette tisztét. Általában, megnyerő, természetes, nemes modora sokat tesz arra, hogy a társadalmi téren sikert nyerjen az oly kezdeménynek, melyhez nevét kötötte. S valóban az új egyesület nem nyerhetett volna alkalmasabb és sikeresebb vezérletet, mint Tisza Kálmánné kezeiben. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page