Normál kép: 307_462_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg   Méret: 770x529 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 307_462_pix_Oldal_16_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1126x773 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az oroszok átkelése a Dunán Braila és Gicset közt, jun. 23-án.

Ismertető szöveg: Braila és Ghicset közt az átvezető híd elkészítésén már hetekkel azelőtt éjjel-nappal dolgoztak az orosz csapatok, s mikor az roppant fáradság után elkészült, a június 21 és 22-ke közti éjen az oroszok részint a hídon, részint csónakokon csakugyan átkeltek a Dunán. A Zimmermann tábornok vezénylete alatt átkelt orosz sereg a 14-ik hadtest 18-ik damdárja volt, s egyenesen Macsin felé tartott, melynek várőrsége csak egy század török katonaságból, s két ütegből állott. A törökök a halászbárkákon, tutajokon és apróbb gőzhajókon közeledő orosz csapatokat egy darabig tétlenül nézték, hagyták működni, s csupán akkor kezdettek nagyon heves tüzelést, mikor azok már partra szállottak. Ámde a partra szállással még nem volt minden elvégezve. A roppant esőzések, s a Duna áradásai egészen viz alá helyezték a partvidéket, ugy hogy az oroszok csak szerfölött nehezen mozoghattak egyetlen könnyű ágyuütegökkel. így tehát a vakmerő vállalat meghiúsítása igen könnyű dolog lett volna. De a törökök későn kezdették a komoly ellentállást és noha oroszláni bátorsággal harczoltak, utoljára mégis kénytelenek voltak engedni az oroszok túlnyomó erejének. Az oroszok iszonyú veszteségek árán jutottak minden egyes magasabb pont birtokába. Miután a véres küzdelmek sorsa eldőlt, megkezdették az oroszok a czár szemei előtt a komphidon való átkelést Brailából a Dobrudzsába, hol inkább a vidék barátságos földje és sara, mint a török katonák ébersége, máig fogva tartja őket.
Az átkelésre vonatkozó rajzaink közül az egyik a Brailából Ghicsetig készített komphidat és az ezen átvonuló muszka sereget mutatja. A kép balfelőli szögletén a háttérben Garbina nevű falut kell oda képzelnünk a körülte emelkedő magaslatokkal, melyeknek körvonalai a rajzon tisztán kivehetők. Itt heves küzdelmek voltak, mig a 14-ik orosz hadtest 18-ik dandárjának Szukoff vezetése alatt sikerült e magaslatokat a törököktől elfoglalni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. július 22.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page