Normál kép: dec2_09.jpg   Méret: 717x841 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Ismertető szöveg: 1960. ARCKÉPEK (II.)
25-ös ívekben nyomva.
Ofszetny. (1775) 10 3/4 K. fog.
T.: Gáll Ferenc (1766, 1769, 1771-72) Kékesi László (1765, 1767, 1773) Nagy Zoltán (1762-64, 1768, 1770, 1774-77)
Névérték: 60 f
PM 300 000 fog. 4 531
1775 1716 60 f Bolyai János (1802-1860) Á 1960. nov. 6.-1961. ápr. 30.) 40,- 25,- 700,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)Bolyai János magyar matematikus, hadnérnök. Bolyai Farkas matematikus (lásd II.9.) fia. Matematika felé irányuló érdeklődése már gyermekéveiben megnyilvánult. Úgy a gimnáziumba, mint 1813- ban a bécsi Hadmérnöki Akadémiára történő felvételi vizsgán, mert rögtön a negyedik évfolyamra vették fel. 1823-ban apjához írt levelelében említette, hogy kidolgozta az úgynevezett hiperbolikus geometriát, az euklideszi párhuzamossági axióma problémáját. Ez időben egybeesett, de egymástól teljesen függetlenül Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij orosz matematikus (1792-+1856) hasonló térelméletének kidolgozásával. 1825-ben ennek kidolgozott anyagát is megküldte édesapjának. Remekműve az apja Tentamen....című könyvének első kötetében függelékként jelent meg 1932-ben, mely A tér tudománya - latinul Appendix - címmel vált ismertté. Ebben építette fel geometriai rendszerét, az euklideszi geometria általánosítását, melyet abszolút geometriának nevezett. Értékes matematikai műve az 1848-ban készült Válasz, melyben kiépítette a komplex számok elméletét. Átfogó filozófiai rendszerét Üdvtan című munkájában vázolta, melynek befejezéséhez nem maradt sem ereje, sem ideje. Munkássága alapján minden idők egyik legeredetibb gondolkodású matematikusának tartják. A még ma sem teljesen feldolgozott kéziratok anyagában számos korát megelőző gondolat rejlik. Eredményeinek értékét, - melyet kortársai nem méltányoltak - csak fokozza, hogy azokat nehéz anyagi viszonyok, kezdetleges körülmények között, az alkotói munka lehetőségeitől megfosztva, katonai kötelezettségeinek egyidejű teljesítése mellett érte el. Betegen, önmagával meghasonlottan halt meg a XIX. század legnagyobb magyar matematikusa. (Magy.NI.4k.268 o., Larousse 1991.lk.350 o., Új Magy.L.1959.1k.334 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page