Normál kép: 563_658_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 563_658_pix_Oldal_03_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az Ó-Budai legujabb ásatások

Ismertető szöveg: "Az amphitheatrum jó része a legnagyobb gonddal és buzgósággal még a múlt őszszel lőn föltárva. A hírlapok dicséretes gyorsasággal terjesztették hirét, a közvélemény nagy megelégedéssel fogadta a fényes eredményt és a tudósok kész örömmel vették kézhez a nagy emlék északi felének szakszerű, avatott leírását. Az idén május havában az ásatás nagy buzgalommal folyt tovább és most a körfalnak már csak igen csekély része van föld alatt, a j középső térből is nagyobbára el van távolitva a föld és szeptember végén ugy lesz szemünk előtt az egész rom, miként a kezdő középkor reánk hagyta. A művész, ki ügyes kézzel adja az amphitheatrum sikerült rajzát (képünkön 1. szám), már ily kitisztított állapotában tünteti föl az épületet. A földtöltésből, mely az épületet körül veszi, csak egy északfelőli szelvényt látunk. A művész a töltés keleti végére állott s innen nézte az épületet. Előtérben van a keleti kapunyilás, háttal a megfelő nyugati bejárás az osztályfalak, az északfelőli kamarák, a keleti küszöbkő, a keleti bejárás mellékfolyosója, a fülke, az áreát szegélyző faragott kőduczok, stb. mind legtisztábban kivehetők a rajzon. Háttérben az ó-budai hegyek tűnnek föl és a vörösvári völgy torkolata. Fischer térképe kiegészíti a rajzokat, melyeket e lap több izben közölt az amphitheatrumról. Előbbi rajzainkat a munkások szorgalmas keze már túlszárnyalta : mostani ideális képünk már egynehány hét múlva meg fog felelni a valóságnak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 36. sz. szeptember 4.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page