Normál kép: 189_288_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg   Méret: 770x515 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 189_288_pix_Oldal_22_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1473x986 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Osztrák-magyar hadseregbeli tüzérek utban Krakkó felé

Ismertető szöveg: "Gyors egymásutánban fejlődnek napról-napra az események, a nélkül, hogy tisztán engednék még látni azokat az ujabb alakulásokat, melyeket a nemzetközi viszonyokban teremteni hivatvák. A bukaresti véres epizódoktól a franczia miniszterválságig és a Bismarck-konfliktusig egy : végzetes összefüggés tolja előre lánczszemeit, melyeknek végein újra ott ingadozik a háború kérdése. Ha ennek daczára még a nemhivatalos közvélemény is hajlandó nyugodtabban itélni meg a helyzetet ma, mint hónapokkal ezelőtt, ugy ennek oka természetesen annak a ténynek mind nagyobb felismerésében rejlik, hogy a német-osztrák-magyar szövetség nem csupán pillanatnyi érdekcsoportulások folyománya, hanem a népek benső érdekein sarkallik. Németország már földrajzi helyzeténél fogva sem vehetné közönyösen az orosz támadást Ausztria-Magyarország északi határaira. Lengyelország, Varsótól nyugat felé, Berlintől alig tizenkét órányira terjesztve ki határait, oly fegyveres területet képezne, honnan Közép-Európa állandó fenyegetéseknek lehetne kitéve, de épen ez irányban bénítja meg teljesen Oroszország katonai erejét Ausztria-Magyarország és Németország szövetsége, mint a kik Lengyelország északi és déli j határán messzire nyúló területek felett rendelkeznek, a melyek nem csupán természet által védettek, de jelentékenyen erősítvék is, s egy belőlük kiinduló párhuzamos működés esetleg Varsót sujthatta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page