Normál kép: 289_388_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: 770x927 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 289_388_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 895x1078 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Schopenhauer Arthur

Ismertető szöveg: "De a mi a hangnál, fénynél, színnél (a színek csak részei a fehér fénynek, mint azt a szivárványnál látjuk) könnyen tehető érthetővé, nehezebben magyarázható meg a dolgok egyéb tulajdonságainál, minők a tömörség, áthatlanság, oszthatóság, anyag, alak és idom. S mégis meg kell tennünk a hasonló abstrakcziót, hajói akarjuk ismerni, a mit a világ lényegéről tudunk. A dolgoknak egyéb tulajdonságait is csupán érzékeink által birjuk észlelni, ezekre kell hatniok, ezek vezetik tovább az agyba, a hol tudatunkra jutnak. A mint a mennydörgést zajnak észleljük, holott az rajtunk kivül nem egyéb léghullámzásnál, s a mint a villámot fénynek ismerjük föl, holott rajtunk kivül nem más, mint setherhullámzás: ép úgy ezt a lég- és aethermozgást is csak a mi saját képzetünknek kell tekintenünk, mert hisz a mozgás is csak olyan valami, a minek, mint a zajnak, fénynek, csupán érzékeink által jutunk tudatára. Hogy ezt a két mozgást a : mennydörgésnél és villámnál nem látjuk, az nem tesz semmit, mert annak egyedül érzékeink tökeletien volta az oka. A fő az, hogy az esetre, ha más látható mozgások nem szülték volna meg fejünkben a mozgás képzetét, a levegőt és sethert sem birnók fölruházni a mozgás tulajdonságával." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 18. sz. április 29.)Az ember, akárcsak a természet dolgai, a természettörvényeknek van alávetve. Cselekvéseink nem szabadok: az ember először megismer és azután akar, nem először akar és azután megismer. Mivel akaratunk nem szabad, ezért fölösleges etikai törvények felállítása. Az emberben fellehető morál a részvétből fakad: a másikban önmagamat látom, a másik szenvedéseiben az enyéimet vélem felfedezni. Az emberi élet cél nélküli, szenvedés: Az élet nem arra való, hogy élvezzük, hanem hogy átessünk rajta és befejezzük. Némi nyugalom azonban akad az életben és ez a művészetekben keresendő. Azonban a művészet is csak múló álom, így ébredés után az élet még elviselhetetlenebbnek fog tűnni. Egyetlen kiút a szenvedésből az önmegtartóztatás, az aszkéta életmód. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page